Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BP1292

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
12-01-2011
Datum publicatie
19-01-2011
Zaaknummer
201009235/1/R2 en 201009235/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 15 juli 2010, kenmerk 10INT00372, heeft de raad het bestemmingsplan "1e herziening Goese Schans, Goese Diep" (hierna: de herziening) vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201009235/1/R2 en 201009235/2/R2.

Datum uitspraak: 12 januari 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) en, met toepassing van artikel 8:86 van die wet, op het beroep, in het geding tussen:

[appellant sub 1], [appellant sub 2] en [appellant sub 3], alle gevestigd te [plaats] (hierna: [appellanten]),

appellanten,

en

de raad van de gemeente Goes,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 15 juli 2010, kenmerk 10INT00372, heeft de raad het bestemmingsplan "1e herziening Goese Schans, Goese Diep" (hierna: de herziening) vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellanten] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 21 september 2010, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 21 september 2010, hebben [appellanten] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

[appellanten] hebben nadere stukken ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 14 december 2010, waar [appellanten], vertegenwoordigd door mr. M.P. Wolf, advocaat te Breda, en de raad, vertegenwoordigd door mr. J.M. van Koeveringe-Dekker, advocaat te Middelburg, en L. Catsman-van de Swaluw en mr. M. Koole, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Partijen hebben ter zitting toestemming gegeven onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

2. Overwegingen

2.1. In dit geval kan nader onderzoek redelijkerwijs niet bijdragen aan de beoordeling van de zaak en bestaat ook overigens geen beletsel om met toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

2.2. Ingevolge artikel 1.2 van de planregels zijn op de herziening de voorschriften van het bestemmingsplan "Goese Schans", zoals gewijzigd vastgesteld door de raad bij besluit van 18 september 2008 en gedeeltelijk goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten op 12 mei 2009, van toepassing.

Met de herziening wordt het noordelijk deel van de plankaart van het bestemmingsplan "Goese Schans" en de voorschriften van dat plan op enkele punten aangepast.

2.3. Bij uitspraak van 22 december 2010, zaak nr. 200904503/1/R2, (www.raadvanstate.nl) heeft de Afdeling de goedkeuring van het bestemmingsplan "Goese Schans" vernietigd en hieraan alsnog goedkeuring onthouden.

2.4. Een partiële herziening, zoals de onderhavige herziening, maakt, nadat deze rechtens onaantastbaar wordt, deel uit van het bestemmingsplan dat daarmee is herzien. Hieruit volgt dat, nu als gevolg van bovengenoemde uitspraak van 22 december 2010 het bestemmingsplan "Goese Schans" geen rechtskracht meer heeft, de herziening in dit lot deelt.

Het beroep van [appellanten] gericht tegen de herziening is reeds hierom gegrond, zodat het bestreden besluit dient te worden vernietigd.

2.5. Gezien het voorgaande ziet de voorzitter aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.6. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Goes van 15 juli 2010, kenmerk 10INT00372;

III. wijst het verzoek af;

IV. veroordeelt de raad van de gemeente Goes tot vergoeding van bij [appellanten] in verband met de behandeling van het beroep en het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1311,00 (zegge: dertienhonderdelf euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;

V. gelast dat de raad van de gemeente Goes aan [appellanten] het door hen betaalde griffierecht ten bedrage van € 596,00 (zegge: vijfhonderdzesennegentig euro) voor de behandeling van het beroep en het verzoek vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Aldus vastgesteld door mr. R.J. Hoekstra, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.B. Smit-Colenbrander, ambtenaar van staat.

w.g. Hoekstra w.g. Smit-Colenbrander

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 12 januari 2011

432.