Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BP0512

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
05-01-2011
Datum publicatie
12-01-2011
Zaaknummer
201009782/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 28 juni 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Rondweg Reeuwijk-Brug" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201009782/2/R1.

Datum uitspraak: 5 januari 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. [verzoeker sub 1], wonend te [woonplaats],

2. [verzoeker sub 2], wonend te [woonplaats],

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Reeuwijk,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 28 juni 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Rondweg Reeuwijk-Brug" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] bij brieven, bij de Raad van State ingekomen op 12 oktober 2010, beroep ingesteld.

Bij dezelfde brieven als waarmee beroep is ingesteld hebben [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 21 december 2010, waar [verzoeker sub 1], bijgestaan door [gemachtigde], [verzoeker sub 2], in persoon, en de raad, vertegenwoordigd door ir. G.C.J. Tijssen, werkzaam bij de gemeente, en bijgestaan door mr. M. Visser, werkzaam bij Kuiper Compagnons Ruimtelijke Ordening, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] kunnen zich niet verenigen met het plan, voor zover dat de aanleg van een rondweg mogelijk maakt nabij hun percelen. [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] vrezen voor een aantasting van hun woon- en leefklimaat vanwege geluidhinder en een verslechtering van de verkeersveiligheid. [verzoeker sub 2] vreest verder onder meer voor een verslechtering van de luchtkwaliteit, een aantasting van de flora en fauna, lichthinder en trillinghinder.

2.3. De raad heeft ter zitting toegezegd dat niet met de aanleg van de rondweg zal worden begonnen voordat de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak. Op korte termijn zullen alleen werkzaamheden worden verricht ten behoeve van een ontsluitingsweg voor de in ontwikkeling zijnde woonwijk "De Bunderhof". [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] hebben ter zitting gesteld daar geen bezwaren tegen te hebben. Met de verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening is in zoverre geen spoedeisend belang gemoeid.

2.4. Gelet op het vorenstaande bestaat aanleiding de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. K.M. Gerkema, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Gerkema

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 5 januari 2011

472-646.