Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2010:BN1859

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
12-07-2010
Datum publicatie
21-07-2010
Zaaknummer
201003372/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 28 januari 2010 heeft de raad van de gemeente Veere het bestemmingsplan "Buitengebied 5e herziening" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201003372/2/R2.

Datum uitspraak: 12 juli 2010

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

1. [verzoeker sub 1 A], wonend te [woonplaats] en [verzoeker sub 1 B],

2. [verzoekers sub 2], gevestigd te [plaats],

en

de raad van de gemeente Veere,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 28 januari 2010 heeft de raad van de gemeente Veere het bestemmingsplan "Buitengebied 5e herziening" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoeker sub 1 A] en [verzoeker sub 1 B] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 7 april 2010, en [verzoekers sub 2] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 7 april 2010, beroep ingesteld.

Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld hebben [verzoeker sub 1 A] en [verzoeker sub 1 B] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld hebben [verzoekers sub 2] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 29 juni 2010, waar [verzoeker sub 1 A] en [verzoeker sub 1 B], vertegenwoordigd door A.H. van Leeuwen, [verzoekers sub 2], vertegenwoordigd door A.H. van Leeuwen, en de raad, vertegenwoordigd door mr. M. Spierdijk en L.M. Louwerse, zijn verschenen. Voorts is de [belanghebbende], vertegenwoordigd door mr. K.M. Moeliker, advocaat te Middelburg, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Ter zitting is door de gemachtigde van [verzoeker sub 1 B] aangegeven dat [verzoeker sub 1 B] het verzoek om voorlopige voorziening heeft ingetrokken.

2.3. [verzoeker sub 1 A] betoogt dat alsnog moet worden getoetst of de minicampings die voorkomen op de bij 5e herziening behorende lijst 10 en 10a (hierna: lijsten 10 en 10a) daarop terecht zijn geplaatst. Gesteld noch gebleken is dat [verzoeker sub 1 A] een spoedeisend belang heeft bij het treffen van een voorlopige voorziening met betrekking tot de lijsten 10 en 10a. De stelling dat hij schade lijdt ten gevolge van de reeds gevestigde campings is niet aannemelijk gemaakt. Schorsing van de lijsten heeft voorts niet tot gevolg dat de reeds gevestigde campings zullen verdwijnen.

2.4. Gelet hierop dient het verzoek van [verzoeker sub 1 A] te worden afgewezen.

2.5. [verzoekers sub 2] hebben aangevoerd dat de op het perceel [locatie] aanwezige minicamping ten onrechte niet is opgenomen op lijst 10. Zij beogen met hun verzoek dat dit alsnog gebeurd.

2.6. De voorzitter stelt vast dat de op het perceel [locatie] aanwezige minicamping niet is opgenomen op lijst 10. Schorsing van het bestreden besluit brengt daarin geen verandering, nu onder het vorige bestemmingsplan ook geen sprake was van plaatsing op die lijst. Om aan de wens van [verzoekers sub 2] tegemoet te komen dient een voorziening te worden getroffen die inhoudt dat vooruitlopend op de bodemprocedure dient te worden gehandeld als ware de meergenoemde minicamping wel op de lijst geplaatst. Een voorlopige voorziening die daarin voorziet is te verstrekkend, aangezien het scheppen van die mogelijkheid niet met een uitspraak van de Afdeling kan worden bewerkstelligd en de voorzitter geen verderstrekkende bevoegdheid toekomt.

2.7. Gezien het voorgaande ziet de voorzitter geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen. De verzoeken dienen te worden afgewezen.

2.8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.M. Ouwehand, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Sloten w.g. Ouwehand

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 12 juli 2010

224.