Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2010:BM4478

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
29-04-2010
Datum publicatie
18-05-2010
Zaaknummer
200905009/1/T2/H3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bestuurlijke lus. Beschikking op verzoek om verlenging van de bij tussenuitspraak bepaalde termijn.

Wetsverwijzingen
Wet op de Raad van State
Wet op de Raad van State 39
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 8:51a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JB 2010/156
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200905009/1/T2/H3.

Datum beschikking: 29 april 2010

RAAD VAN STATE

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Beschikking van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek van:

de minister van Justitie,

verzoeker,

om verlenging (artikel 8:51a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht) van de bij tussenuitspraak van 14 april 2010, in zaak nr. 200905009/1/T1/H3, bepaalde termijn voor het herstellen van het bij die uitspraak geconstateerde gebrek in het bestreden besluit.

1. Procesverloop

Bij tussenuitspraak van 14 april 2010 heeft de Afdeling de minister opgedragen om binnen vier weken na de verzending daarvan het gebrek in het bestreden besluit te herstellen.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 26 april 2010, heeft de minister de Afdeling verzocht om deze termijn te verlengen.

2. Overwegingen

2.1. De minister heeft verzocht om verlenging van de hersteltermijn in verband met de grote hoeveelheid documenten die door hem aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur moet worden beoordeeld en het feit dat per afzonderlijk document dient te worden bezien of een of meerdere uitzonderings- of beperkingsgronden van die wet zich tegen openbaarmaking van dat document verzetten.

2.2. De voor herstel van een gebrek in het bestreden besluit bepaalde termijn is een bindende termijn. Slechts in bijzondere gevallen kan na een gemotiveerd verzoek verlenging van deze termijn worden verleend. Het verzoek moet binnen de bij de tussenuitspraak bepaalde termijn worden ingediend.

2.3. Gelet op de door de minister gegeven toelichting op zijn verzoek, terwijl de wederpartij, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Apotheek Voorzorg B.V., te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen een beperkte verlenging, bestaat aanleiding de hersteltermijn te verlengen met twee weken.

3. Beschikking

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verlengt de bij haar uitspraak van 14 april 2010 bepaalde termijn tot 26 mei 2010.

Aldus vastgesteld door mr. W. Konijnenbelt, voorzitter, en mr. T.M.A. Claessens en mr. C.W. Mouton, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.J.A. Idema, ambtenaar van Staat.

w.g. Konijnenbelt

voorzitter

w.g. Idema

ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 29 april 2010

512.

Verzonden: 29 april 2010

Voor eensluidend afschrift,

de secretaris van de Raad van State,

mr. H.H.C. Visser