Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BK0108

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
14-10-2009
Datum publicatie
14-10-2009
Zaaknummer
200900056/1/H3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 13 november 2007 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) appellante, Telecom Vision International B.V. (hierna: TVI) een boete van € 10.000,00 opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2009, 400 met annotatie van G.J.M. Cartigny
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200900056/1/H3.

Datum uitspraak: 14 oktober 2009.

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Telecom Vision International B.V., gevestigd te Almelo,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Almelo van 24 november 2008 in zaak nr. 08/324 in het geding tussen:

appellante

en

het Commissariaat voor de Media.

1. Procesverloop

Bij besluit van 13 november 2007 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) appellante, Telecom Vision International B.V. (hierna: TVI) een boete van € 10.000,00 opgelegd.

Bij besluit van 19 februari 2008 heeft het Commissariaat het door TVI daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 24 november 2008, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank Almelo (hierna: de rechtbank) het door TVI daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft TVI bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 5 januari 2009, hoger beroep ingesteld.

Het Commissariaat heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 augustus 2009, waar TVI, vertegenwoordigd door haar [directeur], en het Commissariaat, vertegenwoordigd door mr. I. Windels, werkzaam bij het Commissariaat, en bijgestaan door mr. G.H.L. Weesing, advocaat te Amsterdam, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 71k, vijfde lid, van de ten tijde van belang geldende Mediawet worden programmaonderdelen van commerciële omroepinstellingen die toestemming hebben verkregen, bestaande uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie, niet gesponsord.

Ingevolge artikel 135, eerste lid, aanhef en onder b, voor zover thans van belang, kan het Commissariaat de verzorger van een programma dat door middel van een omroepzender of een omroepnetwerk wordt uitgezonden een boete opleggen van ten hoogste € 135.000,00 per overtreding, bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 71e tot en met 71s.

2.2. Bij het in bezwaar gehandhaafde besluit van 13 november 2007 heeft het Commissariaat TVI een boete opgelegd van € 10.000,00, omdat zij op 2 augustus 2007 in strijd met artikel 71k, vijfde lid, van de Mediawet op Hotradio 93FM en Hotradio Plus het programmaonderdeel ANP Nieuws heeft afgesloten met een sponsorvermelding.

2.3. Niet in geschil is dat het Commissariaat, gelet op artikel 1, aanhef en onder o en q, van de ten tijde van belang geldende Mediawet en artikel 1.1., onder ii, van de Telecommunicatiewet, slechts bevoegd is een bestuurlijke boete op te leggen aan de verzorger van een radioprogramma dat via de ether of via de kabel wordt uitgezonden en niet aan de verzorger van een programma dat uitsluitend via het internet wordt aangeboden. TVI betoogt dat de rechtbank ten onrechte is afgegaan op de onjuiste verklaring van haar directeur tijdens de hoorzitting van 9 oktober 2007 dat de gewraakte sponsorvermelding elk uur na het ANP nieuws is uitgezonden en dat de zenders zijn te beluisteren via de ether, de kabel en het internet en dat de rechtbank zijn latere verklaring dat de sponsorvermeldingen uitsluitend via de zogenoemde "livestreams" op internet zijn uitgezonden en niet via de ether- en kabelfrequenties zijn verspreid, ten onrechte niet geloofwaardig heeft geacht.

2.3.1. Het Commissariaat heeft op 2 augustus 2007 naar aanleiding van een klacht van een andere omroep dat het door TVI uitgezonden ANP nieuws werd gesponsord, via beluistering van de "livestreams" op internet geconstateerd dat het ANP Nieuws op Hotradio 93FM om 9.00 en 10.00 uur en op Hotradio Plus om 11.00 en 12.00 uur werd afgesloten met een sponsorvermelding.

Tijdens de hoorzitting die op 9 oktober 2007 is gehouden naar aanleiding van de zienswijze van TVI op het voornemen tot het opleggen van een boete, heeft de directeur van TVI, Kokkeel, verklaard dat de sponsorvermelding elk uur na het ANP Nieuws is uitgezonden en dat de zenders zijn te beluisteren via de ether, de kabel en het internet. In de bezwaarfase, toen Kokkeel naar eigen zeggen inmiddels op de hoogte was van het feit dat internetuitzendingen niet onder de Mediawet vallen, heeft hij vervolgens het standpunt ingenomen dat de sponsorvermeldingen uitsluitend via internet zijn uitgezonden. Voorts heeft hij verklaard dat de verkeersinformatie, de flitsinformatie en het regionieuws welke via de ether en de kabel worden uitgezonden niet via internet worden uitgezonden. Het Commissariaat heeft de tekst van een van de internetuitzendingen uitgeschreven. Uit deze tekst, waarvan TVI de juistheid niet heeft betwist, blijkt dat de verkeersinformatie en flitsinformatie wel zijn uitgezonden via het internet. Tijdens de zitting bij de Afdeling heeft Kokkeel desgevraagd verklaard dat sommige items uitsluitend via internet worden uitgezonden en andere uitsluitend via de kabel en de ether, dat hij niet precies weet wat wel en niet wordt uitgezonden via het internet, maar dat het in ieder geval technisch mogelijk is om in internetuitzendingen onderdelen uit de uitzendingen via de ether en de kabel weg te laten en daaraan onderdelen toe te voegen.

Gelet op de klacht van de andere omroep, de bevestiging van de juistheid daarvan door de constatering van het Commissariaat via beluistering van de internetuitzendingen, de verklaring van Kokkeel tijdens de hoorzitting van 9 oktober 2007, zijn wisselende verklaringen van nadien en het ontbreken van enig bewijs dat de uitzendingen via internet verschilden met die via de ether en de kabel, is de Afdeling met de rechtbank van oordeel dat voldoende vaststaat dat de sponsorvermeldingen ook zijn uitgezonden via de ether en de kabel, zodat TVI in strijd heeft gehandeld met artikel 71k, vijfde lid, van de Mediawet en het Commissariaat bevoegd was haar in verband daarmee een bestuurlijke boete op te leggen.

2.4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, voorzitter, en mr. C.J.M. Schuyt en mr. B.P. Vermeulen, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. Klein, ambtenaar van Staat.

w.g. Ligtelijn-van Bilderbeek w.g. Klein

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 14 oktober 2009.

419.