Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ9475

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
01-10-2009
Datum publicatie
07-10-2009
Zaaknummer
200904136/2/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 2 april 2009 heeft de raad van de gemeente Gulpen-Wittem (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200904136/2/R3.

Datum uitspraak: 1 oktober 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

de raad van de gemeente Gulpen-Wittem,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 2 april 2009 heeft de raad van de gemeente Gulpen-Wittem (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoeker] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 25 juni 2009, beroep ingesteld.

Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 17 september 2009, waar de raad, vertegenwoordigd door J.C.J.M. Jansen, ambtenaar in dienst van de gemeente, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het buitengebied van de gemeente Gulpen-Wittem en voorziet, voor zover hier van belang, aan de Hilleshagerweg in Mechelen in een plandeel met de bestemming "Agrarisch met Waarden - Natuur- en landschapswaarden (AW-NL)".

2.3. [verzoeker] stelt dat de raad ten onrechte artikel 6 van de planregels en voormeld plandeel heeft vastgesteld en betoogt dat aan het plandeel de bestemming "Wonen (W)" had moeten worden toegekend, zodat hij ter plaatse een burgerwoning kan bouwen. Hij beoogt met zijn verzoek te bewerkstelligen dat aan het plandeel een dergelijke bouwmogelijkheid wordt toegekend.

2.4. De raad stelt zich op het standpunt dat het mogelijk maken van een burgerwoning ter plaatse in het buitengebied niet wenselijk is en bovendien in strijd is met het provinciale beleid ter zake.

2.5. De voorzitter stelt voorop dat het verzoek er toe strekt dat aan bedoelde gronden aan de Hilleshagerweg te Mechelen de bestemming "Wonen (W)" wordt toegekend, zodat ter plaatse een burgerwoning kan worden gebouwd, terwijl het bestemmingsplan nu niet in die mogelijkheid voorziet. Een voorlopige voorziening die daarin zou voorzien, acht de voorzitter evenwel te verstrekkend en [verzoeker] is niet gebaat bij een enkele schorsing van het bestreden besluit op dit punt, aangezien daarmee de door hem gewenste bouwmogelijkheid niet wordt bewerkstelligd.

2.6. Gelet op het voorgaande dient het verzoek van [verzoeker] te worden afgewezen.

2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R. Kegge, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Buuren w.g. Kegge

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 oktober 2009

459.