Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ8889

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
22-09-2009
Datum publicatie
30-09-2009
Zaaknummer
200904822/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 15 mei 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Tiel (hierna: de raad) bij besluit van 17 september 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Tiel, eerste herziening".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200904822/2/R2.

Datum uitspraak: 22 september 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekster], gevestigd te [plaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 15 mei 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Tiel (hierna: de raad) bij besluit van 17 september 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Tiel, eerste herziening".

Tegen dit besluit heeft [verzoekster] (hierna: de vennootschap) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 juli 2009, beroep ingesteld. Voorts heeft de vennootschap de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 14 september 2009, waar de vennootschap, vertegenwoordigd door [gemachtigde], en het college, vertegenwoordigd door P.G.A.L. Evers, ambtenaar in dienst van de provincie, zijn verschenen. Voorts is ter zitting de raad, vertegenwoordigd door P.N.B. Kleijngeld, ambtenaar in dienst van de gemeente, gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het verzoek is gericht tegen de goedkeuring van het plan voor zover daarin de bestemming "Agrarisch gebied met hoge landschapswaarden" is toegekend aan de percelen van de vennootschap aan de Passewaaise Hoge weg, kadastraal bekend […], en aan de [locatie sub 2], kadastraal bekend […] en […]. Zij stelt daartoe dat deze bestemming ten onrechte sanering van bedoelde gronden onmogelijk maakt, terwijl dit wenselijk is gelet op een eventuele toekomstige bestemming van die gronden voor openbare voorzieningen.

2.2.1. De voorzitter is niet gebleken van een spoedeisend belang dat het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt. Daartoe is van belang dat uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat voornoemde bestemming zich niet tegen sanering verzet en dat de vennootschap bedoelde gronden dan ook zou kunnen saneren op het moment dat zij dat zou willen. De stelling van de vennootschap dat sanering feitelijk onmogelijk is omdat dit voor haar niet rendabel is door de toegekende bestemming, maakt niet dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Voor zover het verzoek er toe strekt dat aan bedoelde gronden een andere bestemming wordt toegekend, overweegt de voorzitter dat een dergelijke voorlopige voorziening te verstrekkend is.

2.3. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M. Vogel-Carprieaux, ambtenaar van Staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Vogel-Carprieaux

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 22 september 2009

458.