Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ7176

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
03-09-2009
Datum publicatie
09-09-2009
Zaaknummer
200902579/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 17 februari 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hilvarenbeek (hierna: de raad) bij besluit van 3 juli 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Laag Spul Hilvarenbeek" (hierna: het plan).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200902579/2/R2.

Datum uitspraak: 3 september 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekers], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 17 februari 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hilvarenbeek (hierna: de raad) bij besluit van 3 juli 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Laag Spul Hilvarenbeek" (hierna: het plan).

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoekers] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 15 april 2009, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 15 april 2009, hebben [verzoekers] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 25 augustus 2009.

Ter zitting zijn als partij gehoord de raad, vertegenwoordigd door ir. M.L.W. Mulders, ambtenaar in dienst van de gemeente, en de commanditaire vennootschap Ruimte voor Ruimte C.V., vertegenwoordigd door C.J.M. Swart.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plangebied ligt ten zuiden van de kern Hilvarenbeek, direct grenzend aan het bebouwde deel van de wijk Molenakkers. [verzoekers] wonen in de directe omgeving van het plangebied. Het plan voorziet onder meer in een woonwijk met 32 woningen en een ontsluiting op de Godfried Bomanslaan.

2.3. [verzoekers] richten zich met hun verzoek tegen de bij het bestreden besluit gegeven goedkeuring van het plan omdat zij vrezen dat door de nieuwe ontsluiting een sluiproute voor landbouwverkeer door de wijk Molenakkers zal ontstaan. Ook betogen zij dat de Ruimte voor Ruimteregeling onjuist is toegepast.

2.4. Ter zitting is gebleken dat in de koopovereenkomsten voor de binnen het plangebied gelegen kavels een bepaling wordt opgenomen dat in afwachting van de lopende bodemprocedure geen aanvragen voor een bouwvergunning mogen worden ingediend. De raad heeft hier ter zitting aan toegevoegd dat er ook daadwerkelijk geen aanvragen zijn ingediend en dat er geen voorbereidende werkzaamheden zullen worden verricht. Gelet hierop is met het verzoek geen spoedeisend belang gemoeid dat het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt. Het verzoek dient te worden afgewezen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. R.J. Hoekstra, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R.E.A. Matulewicz, ambtenaar van Staat.

w.g. Hoekstra w.g. Matulewicz

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 3 september 2009

45-545.