Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ6664

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
28-08-2009
Datum publicatie
02-09-2009
Zaaknummer
200903781/2/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 3 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Westland (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Woongebied Polanen" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200903781/2/R3.

Datum uitspraak: 28 augustus 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekers], beiden wonend te [woonplaats],

en

de raad van de gemeente Westland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 3 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Westland (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Woongebied Polanen" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoekers] (hierna in enkelvoud: [verzoeker]) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 27 mei 2009, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 26 juni 2009, heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

[verzoeker], de raad en 's Heeren Loo West-Nederland hebben nadere stukken ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 14 augustus 2009, waar [verzoeker], in de persoon van [naam een der verzoeker] en bijgestaan door mr. drs. H. den Haan, werkzaam bij SRK Rechtsbijstand, en de raad, vertegenwoordigd door A.D. Kishoen-Misier en I.P.J.M. Zwagerman, beiden ambtenaar in dienst van de gemeente Westland, zijn verschenen. Voorts is ter zitting 's Heeren Loo West-Nederland, vertegenwoordigd door M. Ormeling, als belanghebbende gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het bestemmingsplan ziet op het terrein Westerhonk. Op dit terrein is een woon- en zorgcentrum van 's Heeren Loo West-Nederland gevestigd waar ondersteuning wordt geboden aan mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Het terrein wordt getransformeerd van een geïsoleerde zorginstelling naar een terrein dat zich meer openstelt naar de samenleving. In dit proces is voorzien in de bouw van zowel zorgwoningen als marktwoningen.

2.3. [verzoeker] die woont aan de Hoevelaan, betoogt dat de raad het bestemmingsplan en in het bijzonder de plandelen waar is voorzien in afrondende nieuwbouw aan de Hoevelaan ten onrechte heeft vastgesteld. Hij beoogt met zijn verzoek onomkeerbare gevolgen van het in werking zijn van het bestemmingsplan te voorkomen. Hij voert onder meer aan dat de belangen inzake de hier aanwezige ecologische zone en vleermuissoorten onvoldoende zijn onderkend, dat de nieuwbouw aan de Hoevelaan zal leiden tot verlies aan groen en tot een verstoring van zijn uitzicht en dat voor deze nieuwbouw een te grote goot- en bouwhoogte mogelijk is gemaakt.

2.4. Ter zitting is gebleken dat 's Heeren Loo West-Nederland thans op het terrein bouwwerkzaamheden uitvoert op grondslag van een in rechte onaantastbare bouwvergunning. De verwachting is dat de desbetreffende bebouwing medio 2010 zal worden opgeleverd, waarna, na vergunningverlening, een vervolg zal kunnen worden gemaakt met verdere sloop- en bouwwerkzaamheden op het terrein waaronder de mogelijke nieuwbouw aan de Hoevelaan. Door de raad is ter zitting gesteld en door 's Heeren Loo West-Nederland is bevestigd dat voor die nieuwbouw nog geen ontwerp is opgesteld en dat een bouwaanvraag niet eerder dan in april 2010 wordt verwacht. Gelet hierop is de voorzitter van oordeel dat geen sprake is van onverwijlde spoed die het treffen van een voorlopige voorziening vereist. Hij ziet daarom aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen. Daarbij wijst hij er nog op dat, indien vóór de Afdeling op het beroep beslist, toch het nemen van een besluit op een aanvraag om bouwvergunning kan worden voorzien, de mogelijkheid bestaat wederom een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S. Bechinka, ambtenaar van Staat.

w.g. Van der Beek-Gillessen w.g. Bechinka

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 28 augustus 2009

371.