Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ6627

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25-08-2009
Datum publicatie
02-09-2009
Zaaknummer
200903997/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 17 maart 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslan (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Bolsward (hierna: de raad) bij besluit van 16 september 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Bolsward-Buitengebied".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200903997/2/R2.

Datum uitspraak: 25 augustus 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Fryslan,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 17 maart 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslan (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Bolsward (hierna: de raad) bij besluit van 16 september 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Bolsward-Buitengebied".

Tegen dit besluit heeft [verzoeker] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 juni 2009, beroep ingesteld. Voorts heeft hij de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 4 augustus 2009, waar [verzoeker] is verschenen. Voorts is ter zitting de raad, vertegenwoordigd door mr. I. van der Meer, advocaat te Leeuwarden, gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het verzoek van [verzoeker] voor zover gericht tegen de goedkeuring van het plan voor zover betreffende het plandeel met de bestemming "Recreatie - Manege" ten noordwesten van zijn perceel aan Laad en Zaad 2, te Bolsward, steunt niet op een bij de raad naar voren gebrachte zienswijze. De voorzitter heeft dan ook de verwachting dat het beroep in de bodemprocedure in zoverre niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

2.3. Voor zover het verzoek van [verzoeker] gericht is tegen de goedkeuring van het plan voor zover betreffende de op de plankaart ingetekende bestemmingsgrens betreffende zijn perceel, de uitbreidingsmogelijkheden voor niet-agrarische bedrijven en woningbouwmogelijkheden nabij zijn perceel, stelt de voorzitter vast dat het niet steunt op bij het college ingebrachte bedenkingen. De voorzitter heeft dan ook de verwachting dat het beroep van [verzoeker] in de bodemprocedure in zoverre niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

2.4. Voor zover het verzoek van [verzoeker] gericht is tegen de goedkeuring van het plan voor zover betreffende de aan zijn perceel toegekende aanduiding "karakteristiek", is gesteld noch gebleken dat sprake is van enig spoedeisend belang dat het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

2.5. Gelet op het bovenstaande bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M. Vogel-Carprieaux, ambtenaar van Staat.

w.g. Van der Beek-Gillessen w.g. Vogel-Carprieaux

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 25 augustus 2009

458.