Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ6625

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25-08-2009
Datum publicatie
02-09-2009
Zaaknummer
200904151/2/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 17 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Nuth (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Beekerpark" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200904151/2/R3.

Datum uitspraak: 25 augustus 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats], gemeente Nuth,

en

de raad van de gemeente Nuth,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 17 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Nuth (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Beekerpark" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [verzoeker] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 juni 2009, beroep ingesteld. Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 juni 2009, heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 19 augustus 2009, waar [verzoeker], in persoon en bijgestaan door [gemachtigde], en de raad, vertegenwoordigd door mr. E.H.J. Eussen, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet in de bouw van 18 woningen. Aan de gronden grenzend aan de woningbouwlocatie is in het plan de bestemming "Agrarisch" toegekend. Op een deel van deze gronden exploiteert [verzoeker] een fruitboomgaard.

2.3. [verzoeker] verzoekt schorsing van de plandelen met de bestemming "Wonen" voor zover deze liggen binnen een afstand van 50 meter van zijn fruitboomgaard. Deze afstand beschouwt hij als noodzakelijk met het oog op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de boomgaard. Hij beoogt met het verzoek onomkeerbare situaties te voorkomen.

2.4. De raad heeft ter zitting verklaard dat de projectontwikkelaar heeft toegezegd dat voor de woningen in het plangebied geen bouwvergunningen worden aangevraagd voordat door de Afdeling op het beroep van [verzoeker] is beslist. De raad heeft ter zitting voorts toegezegd dat met [verzoeker] contact wordt opgenomen in het geval voor de uitspraak op het beroep de gronden in het plangebied worden verkocht of een bouwvergunning voor een woning in het plangebied wordt aangevraagd.

Onder deze omstandigheden is de voorzitter van oordeel dat met het verzoek geen spoedeisend belang is gemoeid.

De voorzitter wijst erop dat [verzoeker] een nieuw verzoek om voorlopige voorziening kan indienen in het geval er een wijziging van omstandigheden ten aanzien van de ontwikkeling van de woningbouw in het plangebied voordoet.

2.5. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J. Verbeek, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Buuren w.g. Verbeek

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 25 augustus 2009

388.