Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ5048

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
05-08-2009
Datum publicatie
12-08-2009
Zaaknummer
200904306/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 28 april 2009, kenmerk 1454393, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Etten-Leur (hierna: de raad) bij besluit van 15 september 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Schoenmakershoek-Oost".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200904306/2/R1.

Datum uitspraak: 5 augustus 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekers], allen wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 28 april 2009, kenmerk 1454393, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Etten-Leur (hierna: de raad) bij besluit van 15 september 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Schoenmakershoek-Oost".

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoekers] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 juni 2009, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 juni 2009, hebben [verzoekers] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 28 juli 2009, waar [verzoekers], vertegenwoordigd door mr. P.J.M. de Haan, advocaat te Breda, zijn verschenen.

Voorts is ter zitting de raad, vertegenwoordigd door mr. E. de Koning-Barten en R. Lazeroms, ambtenaren in dienst van de gemeente, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet - voor zover hier van belang - in uitbreiding van de woonwijk Schoenmakershoek te Etten-Leur in oostelijke richting. Hiertoe is in het plan aan een groot deel van de gronden in het plangebied de bestemming "Woongebied uit te werken" toegekend. Bij het bestreden besluit heeft het college het plan grotendeels goedgekeurd.

2.3. [verzoekers] zijn allen woonachtig aan de Pottenbakkerstraat of de daarop uitkomende Zeilmakerstraat. Zij kunnen zich niet verenigen met het plan, omdat hieruit volgens hen de functie van de Pottenbakkerstraat als ontsluitingsweg van de beoogde woonwijk voortvloeit. [verzoekers] voeren aan, dat het spoedeisend belang is gelegen in het feit dat, in het geval het bestreden besluit niet zal worden geschorst, zal worden begonnen met het bouwrijp maken van de gronden en dat het bouwverkeer daartoe via de Pottenbakkerstraat zal gaan rijden.

2.4. De voorzitter stelt voorop dat de Pottenbakkerstraat geen onderdeel uitmaakt van het plan. Ter zitting heeft de raad onweersproken gesteld dat de beoogde woonwijk ook zonder gebruik te maken van de Pottenbakkerstraat goed ontsloten kan worden.

Op 3 maart 2009 is een projectbesluit op grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening genomen voor het bouwrijp maken van het plangebied. Voorwinden en anderen hebben dit projectbesluit niet bestreden. De raad heeft ter zitting te kennen gegeven dat er nog geen ontwerp-uitwerkingsplan van de bestemming "Woongebied uit te werken" is, dan wel op korte termijn te verwachten is.

De wijziging van de functie van de Pottenbakkerstraat is afhankelijk van afzonderlijke besluitvorming. Ten eerste moet de bestemming "Verkeer en verblijf" die in het geldende plan aan de Pottenbakkerstraat is toegekend, worden gewijzigd in de bestemming "Verkeer". Ten tweede is een verkeersbesluit vereist voor het wijzigen van de maximale snelheid op de Pottenbakkerstraat van 30 kilometer per uur in 50 kilometer per uur. Onder deze omstandigheden is van onverwijlde spoed die het treffen van een voorlopige voorziening vereist, geen sprake. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.C.K.W. Bartel, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.H. Nienhuis, ambtenaar van Staat.

w.g. Bartel w.g. Nienhuis

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 5 augustus 2009

466.