Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ4037

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
20-07-2009
Datum publicatie
29-07-2009
Zaaknummer
200903439/4/M1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 25 maart 2009 heeft het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke milieudienst Beek-Nuth-Stein (hierna: het dagelijks bestuur) aan de vereniging Modelvliegtuigclub Thermiek '58 een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het uitoefenen van modelvliegen op een perceel gelegen aan de Baarsgrubbenweg ong., kadastraal bekend gemeente Nuth, sectie G nr. 0127. Dit besluit is op 9 april 2009 ter inzage gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200903439/4/M1.

Datum uitspraak: 20 juli 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker], wonend te [woonplaats], en anderen,

en

het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke milieudienst Beek-Nuth-Stein,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 25 maart 2009 heeft het dagelijks bestuur van de intergemeentelijke milieudienst Beek-Nuth-Stein (hierna: het dagelijks bestuur) aan de vereniging Modelvliegtuigclub Thermiek '58 een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het uitoefenen van modelvliegen op een perceel gelegen aan de Baarsgrubbenweg ong., kadastraal bekend gemeente Nuth, sectie G nr. 0127. Dit besluit is op 9 april 2009 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoeker] en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 20 mei 2009, beroep ingesteld.

Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld hebben [verzoeker] en anderen de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 6 juli 2009, waar [verzoeker] en anderen, van wie [verzoeker], [belanghebbende A] en [belanghebbende B], in persoon, en de overigen, vertegenwoordigd door [verzoeker], en het dagelijks bestuur, vertegenwoordigd door J.F.H.P. Kusters en L.M.M. van den Akker, beiden werkzaam bij de intergemeentelijke milieudienst Beek-Nuth-Stein, zijn verschenen.

Voorts is ter zitting Modelvliegtuigclub Thermiek '58, vertegenwoordigd door mr. R.A. van Huussen, advocaat te Veenendaal, en C.P.J.M. Köhlen en dr. B.N. Swanenburg, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het bestreden besluit ziet op de oprichting en het in werking hebben van een inrichting waar dagelijks van 09.30 uur tot 21.00 uur gevlogen kan worden met gemotoriseerde 2- en 4-tactmodelvliegtuigen en modellen met turbineaandrijving, met behulp van een start-/landingsbaan en een clubgebouw. Tussen 20.00 uur en 21.00 uur mag alleen worden gevlogen met zweef- en electromodellen. Bovendien mag tussen 09.30 uur en 11.00 uur en tussen 19.00 uur en 20.00 uur maximaal met twee op brandstof aangedreven modelvliegtuigen gelijktijdig worden gevlogen. Tussen 11.00 uur en 19.00 uur mag, behoudens tijdens evenementen, met maximaal vier op brandstof aangedreven modelvliegtuigen gelijktijdig worden gevlogen. Indien wordt gevlogen met een turbine-/straalmotor aangedreven modelvliegtuig mogen geen andere modelvliegtuigen in de lucht zijn. Bij evenementen mag met maximaal twee turbine-/straalmotoren gelijktijdig worden gevlogen. Ook dan mogen geen andere modelvliegtuigen in de lucht zijn.

Het vlieggebied waarbinnen met de modelvliegtuigen mag worden gevlogen bestaat uit een halve cirkel ten noorden van de Baarsgrubbenweg met een straal van 350 meter.

2.3. Onweersproken is gesteld dat op de beoogde oprichtingslocatie reeds gedurende veertig jaar modelvliegactiviteiten door de Modelvliegtuigclub Thermiek '58 worden uitgeoefend.

Ter zitting is door het dagelijks bestuur en de Modelvliegtuigclub Thermiek '58 betoogd dat de bij het bestreden besluit verleende vergunning de modelvliegactiviteiten aan verschillende beperkingen onderwerpt. Hiertoe is onder meer gewezen op de omstandigheid dat de vliegtijden, het aantal vliegtuigen waarmee (gelijktijdig) mag worden gevolgen, het bronvermogen van de vliegtuigen waarmee wordt gevlogen en het vlieggebied geringer zijn dan voorheen de praktijk was. De voorzitter ziet in hetgeen door [verzoeker] en anderen in dit kader is aangevoerd voorshands geen aanleiding om aan de juistheid van dit betoog te twijfelen.

Daargelaten de vraag of [verzoeker] en anderen ter plaatse van hun woningen milieugevolgen vanwege de inrichting kunnen ondervinden en derhalve als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt, is de voorzitter gelet op het vorenstaande van oordeel dat een spoedeisend belang tot het treffen van een voorlopige voorziening ten behoeve van [verzoeker] en anderen ontbreekt.

2.4. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. A.J. Kuipers, ambtenaar van Staat.

w.g. Brink w.g. Kuipers

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 20 juli 2009

271-489.