Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ1886

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-07-2009
Datum publicatie
08-07-2009
Zaaknummer
200901935/1/M1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 8 januari 2009 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) - voor zover hier van belang - de aanvraag van [appellante] voor de inbouw van een roetfilter in het voertuig met kenteken […] afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200901935/1/M1.

Datum uitspraak: 8 juli 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellante], gevestigd te [plaats],

en

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 8 januari 2009 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) - voor zover hier van belang - de aanvraag van [appellante] voor de inbouw van een roetfilter in het voertuig met kenteken […] afgewezen.

Bij besluit van 24 februari 2009 heeft de minister het door [appellante] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft [appellante] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 19 maart 2009, beroep ingesteld.

De minister heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 19 juni 2009, waar de minister, vertegenwoordigd door mr. J. van Essen en mr. J. Weda, beiden werkzaam bij SenterNovem, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onder a, van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen met een dieselmotor (hierna: de Subsidieregeling) kan, voor zover hier van belang, subsidie worden verstrekt voor de inbouw van een ongebruikte emissieverminderende voorziening die voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, in een vrachtauto met een dieselmotor, waarvoor een kenteken is afgegeven overeenkomstig artikel 36 of artikel 37, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Ingevolge artikel 2.9, eerste lid, van de Subsidieregeling wordt een aanvraag tot subsidievaststelling binnen zes maanden na de melding van de inbouw van de voorziening bij de Dienst Wegverkeer ingediend bij het agentschap, met gebruikmaking van een bij het agentschap verkrijgbaar formulier.

2.2. De minister heeft de aanvraag tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 2.9, eerste lid, van de Subsidieregeling afgewezen omdat de aanvraag voor de inbouw van het roetfilter in de vrachtwagen met kenteken […] niet binnen zes maanden na de melding van de inbouw van de voorziening bij de Dienst Wegverkeer is ingediend bij het agentschap SenterNovem. Volgens de minister kan in de door [appellante] genoemde omstandigheden geen aanleiding worden gezien de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten.

2.3. [appellante] voert aan dat [belanghebbende], gevestigd te Oss, en [appellante], beide Mercedes Benz truck dealers, in deze zaak hebben samengewerkt om ND Logistics B.V., een cliënte met een groot wagenpark, zo veel als mogelijk op locatie te helpen bij de inbouw van roetfilters. Omdat de drie vrachtwagens waarop de aanvraag betrekking heeft, bestemd waren om in de omgeving van Roosendaal te worden ingezet, heeft [belanghebbende] drie roetfilters geleverd aan [appellante], die deze heeft ingebouwd in de drie vrachtwagens van ND Logistics B.V. Van deze vrachtwagens was die met het kenteken […] de eerste. Als gevolg van een miscommunicatie tussen beide dealers zijn pas op 20 november 2008, nadat op 31 oktober 2008 de laatste vrachtwagen van deze serie van drie was omgebouwd, de aanvragen ingediend door [appellante], het bedrijf dat de roetfilters feitelijk heeft ingebouwd. Volgens [appellante] heeft ND Logistics B.V. door de inbouw van een roetfilter in haar vrachtwagens haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en bestaat daarom recht op de subsidie.

2.4. Niet in geschil is dat het aangevraagde roetfilter op het voertuig met het kenteken […] is ingebouwd op 24 april 2008 en dat deze inbouw op 28 april 2008 bij de Dienst Wegverkeer is gemeld. De subsidieaanvraag voor dit kenteken is op 20 november 2008 door [appellante] ingediend bij SenterNovem. Hiermee staat vast dat niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 2.9, eerste lid, van de Subsidieregeling. Het was aan [appellante] de aanvraag met betrekking tot de vrachtwagen met kenteken […] tijdig, binnen zes maanden na de melding, in te dienen. De omstandigheid dat in de dagelijkse gang van zaken bij dealerbedrijven een ombouw van meerdere vrachtwagens wordt behandeld als één gesloten opdracht met in dit geval als resultaat de miscommunicatie tussen [belanghebbende] en [appellante], zoals door [appellante] ter verklaring van de termijnoverschrijding is betoogd, doet daaraan niet af.

Onder deze omstandigheden heeft de minister in hetgeen ter verschoning van de termijnoverschrijding is aangevoerd terecht geen aanleiding gezien artikel 2.9, eerste lid, van de Subsidieregeling niet aan [appellante] tegen te werpen. Het betoog van [appellante] dat aannemelijk is dat de aankoop van de vrachtwagens door de Subsidieregeling is gestimuleerd, maakt dit niet anders.

2.5. Het beroep is ongegrond.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. C. Sparreboom, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Sparreboom

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 8 juli 2009

195-209.