Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BI9665

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-06-2009
Datum publicatie
24-06-2009
Zaaknummer
200903407/1/H2, alsmede de in de bijlage vermelde zaaknummers
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Verzoeksters hebben bij brieven van in de bijlage vermelde data de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister) verzocht om toelating voor realisatie van plaatsen SGLVG-verblijf voor verstandelijk gehandicapten, dan wel de uitbreiding van de capaciteit van zodanige plaatsen per 1 januari 2009.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200903407/1/H2, alsmede de in de bijlage vermelde zaaknummers.

Datum uitspraak: 18 juni 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de vereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, gevestigd te Utrecht, verzoekster sub 1, alsmede de in de bijlage vermelde instellingen,

tezamen verzoeksters,

en

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

verweerder.

1. Procesverloop

Verzoeksters hebben bij brieven van in de bijlage vermelde data de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister) verzocht om toelating voor realisatie van plaatsen SGLVG-verblijf voor verstandelijk gehandicapten, dan wel de uitbreiding van de capaciteit van zodanige plaatsen per 1 januari 2009.

Verzoeksters hebben bezwaar gemaakt tegen het uitblijven van een besluit op hun verzoek.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 12 mei 2009, hebben verzoeksters de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 4 juni 2009, waar verzoeksters, vertegenwoordigd door mr. J.G. Sijmons, advocaat te Zwolle, en de minister, vertegenwoordigd door mr. A.B. van Rijn, advocaat te Den Haag, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. De verzoeken om het treffen om een voorlopige voorziening van verzoeksters sub 2, 17, 23 en 29 dienen te worden afgewezen, reeds omdat niet is gebleken dat zij een aanvraag hebben ingediend.

2.2. De overige verzoeken hebben betrekking op het alsnog beslissen door de minister op de bij deze ingediende aanvragen.

2.3. De minister heeft ter zitting gezegd op alle voorliggende aanvragen te zullen beslissen voor 1 augustus 2009. Derhalve hebben verzoeksters geen belang bij hun verzoek en dienen deze te worden afgewezen.

2.4. Verzoekers hebben tevens verzocht de minister te veroordelen in de proceskosten. Nu de minister niet tijdig op de bij hem ingediende aanvragen heeft beslist en eerst naar aanleiding van de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening tot voormelde mededeling is gekomen, dient hij op na te melden wijze in de proceskosten te worden verwezen. Voorts wordt de Staat der Nederlanden gelast de door verzoeksters betaalde griffierechten te vergoeden.

2.5. Een en ander leidt tot de na te melden beslissing.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. wijst het verzoek af;

II. veroordeelt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot vergoeding van bij verzoeksters in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 322,00 (zegge: driehonderdtweeëntwintig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de Staat der Nederlanden aan de vereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

III. gelast dat de Staat der Nederlanden (het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan verzoeksters, met uitzondering van verzoeksters sub 2, 17, 23 en 29, het door hen voor de behandeling van de verzoeken betaalde griffierecht ten bedrage van in totaal € 15.741,00 (zegge: vijftienduizend zevenhonderdeenenveertig euro) vergoedt, doch dat betaling aan de vereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland bevrijdt tegenover alle anderen.

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.R. Poot, ambtenaar van Staat.

w.g. Loeb w.g. Poot

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 juni 2009

362.

<HR>

Bijlage