Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BI6073

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
03-06-2009
Datum publicatie
03-06-2009
Zaaknummer
200807574/1/M2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 16 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Castricum (hierna: het college) op grond van artikel 2.20, vijfde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer maatwerkvoorschriften vastgesteld voor Café Scala aan de Dorpsweg 18 te Castricum. Dit besluit is op 25 september 2008 ter inzage gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200807574/1/M2.

Datum uitspraak: 3 juni 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. [appellant sub 1], wonend te [woonplaats],

2. [appellant sub 2], wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Castricum,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 16 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Castricum (hierna: het college) op grond van artikel 2.20, vijfde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer maatwerkvoorschriften vastgesteld voor Café Scala aan de Dorpsweg 18 te Castricum. Dit besluit is op 25 september 2008 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit hebben [appellant sub 1] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 8 oktober 2008, en [appellant sub 2] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 oktober 2008, beroep ingesteld.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 15 mei 2009, waar [appellant sub 1], in persoon, en het college vertegenwoordigd door, mr. R.A. Nijman en E. Visser, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. [appellant sub 1] en [appellant sub 2] voeren aan dat het opleggen van de maatwerkvoorschriften niet zorgvuldig is voorbereid. Zij stellen dat de voorschriften zijn gebaseerd op verouderde controles. Het karakter van het café is ondertussen veranderd en de klachten waar het college naar verwijst zijn volgens hen dien ten gevolge achterhaald. Eventueel nog bestaande overlast is volgens hen het gevolg van een cumulatie van geluid van de omliggende cafés en zal niet verminderen door alleen voor Café Scala maatwerkvoorschriften vast te stellen. Bovendien is er volgens [appellant sub 1] en [appellant sub 2] ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de voorschriften voor de betrokkenen.

2.1.1. Het college stelt dat er klachten van omwonenden zijn over geluidoverlast in met name de nachtperiode. Ook uit controles blijkt volgens het college geluidhinder. Door de grote hoeveelheid stoorgeluiden in de omgeving en de geluidcumulatie van de naast elkaar gelegen horecagelegenheden is het volgens het college echter niet mogelijk om de naleving van de geluidvoorschriften door middel van geluidmetingen exact vast te stellen. Het college stelt dat het bestreden besluit derhalve niet is gebaseerd op akoestisch onderzoek, maar dat getracht wordt door het opleggen van maatwerkvoorschriften met technische voorzieningen en gedragsregels de geluidoverlast te beperken.

2.1.2. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat het college sinds 2006 geen controle bij Café Scala heeft uitgevoerd en zich niet op de hoogte heeft gesteld van de eventuele gevolgen van de gestelde karakterverandering van het café, welke dateert van voor het bestreden besluit. Het besluit is niet gebaseerd op een geluidrapport waaruit de in de omgeving door meerdere uitgaansgelegenheden, waaronder Café Scala, veroorzaakte geluidoverlast blijkt, zodat niet duidelijk is welk aandeel Café Scala daarin heeft. Tevens is ter zitting gebleken dat het college onbedoeld de installatie van een geluidbegrenzer in de maatwerkvoorschriften heeft opgenomen.

De Afdeling is gelet op het voorgaande van oordeel dat het bestreden besluit in strijd is met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht, dat eist dat het bestuursorgaan bij de voorbereiding van het besluit de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten. Deze beroepsgrond treft doel en het bestreden besluit komt voor vernietiging in aanmerking. De overige beroepsgronden behoeven verder geen bespreking.

2.2. De beroepen zijn gegrond. Het besluit van 16 september 2008 komt voor vernietiging in aanmerking.

2.3. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart de beroepen gegrond;

II. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Castricum van 16 september 2008;

III. gelast dat de gemeente Castricum aan appellanten het door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht ten bedrage van € 145,00 (zegge: honderdvijfenveertig euro) voor [appellant sub 1] en € 145,00 (zegge: honderdvijfenveertig euro) voor [appellant sub 2] vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van drs. G.K. Klap, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll w.g. Klap

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 3 juni 2009

315.