Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BI4508

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
20-05-2009
Datum publicatie
20-05-2009
Zaaknummer
200804643/1/M1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij brief van 13 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) de door [appellant A] gestelde aansprakelijkheid voor de reeds gemaakte en toekomstige kosten van een bodemsanering op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen.

Wetsverwijzingen
Wet bodembescherming
Wet bodembescherming 29
Wet bodembescherming 55
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 162
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 1:3
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2009/517
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200804643/1/M1.

Datum uitspraak: 20 mei 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant A], wonend te [woonplaats] en [appellant B] en [appellant C], gevestigd te [plaats],

appellanten,

en

het college van gedeputeerde staten van Utrecht,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij brief van 13 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) de door [appellant A] gestelde aansprakelijkheid voor de reeds gemaakte en toekomstige kosten van een bodemsanering op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen.

Bij besluit van 6 mei 2008 heeft het college het door [appellant A] en [appellant B] en [appellant C] (hierna: [appellanten]) gemaakte bezwaar tegen de brief van 13 maart 2007 niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen dit besluit hebben [appellanten] bij brief van 16 juni 2008, bij de Raad van State ingekomen op 17 juni 2008, beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 april 2009, waar [appellanten], vertegenwoordigd door J.A.M. Groot, en het college, vertegenwoordigd door mr. R.S. Samson, werkzaam bij de provincie, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) wordt onder besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

2.2. [appellanten] voeren aan dat het college nalatig heeft gehandeld door zijn verplichtingen ingevolge de artikelen 29 en 55 van de Wet bodembescherming (oud) niet na te komen. Het college is volgens hen aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg is.

2.3. Het college stelt zich, kort weergegeven, op het standpunt dat zijn brief van 13 maart 2007 een afwijzing is van een civielrechtelijke aansprakelijkheidsstelling door [appellant A]. Deze afwijzing kan volgens hem niet worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Het door [appellanten] gemaakte bezwaar is dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard, aldus het college.

2.4. Bij brief van 7 maart 2007 heeft [appellant A] de provincie Utrecht aansprakelijk gesteld voor de reeds gemaakte en toekomstige kosten van een bodemsanering op het perceel [locatie] te [plaats]. Gelet op de bewoordingen van deze brief en het verhandelde ter zitting is de Afdeling van oordeel dat het college in redelijkheid ervan heeft mogen uitgaan dat [appellant A] door middel van deze brief heeft beoogd het college uitsluitend aansprakelijk te stellen op grond van onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen uitsluitend ter beoordeling staat van de burgerlijke rechter. Derhalve kan het schrijven van het college van 13 maart 2007 niet als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb worden aangemerkt. Het college heeft de bezwaren van [appellanten] dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard.

2.5. Het beroep is ongegrond.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, voorzitter, en drs. H. Borstlap en mr. J.A. Hagen, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. de Hek, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll w.g. De Hek

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 20 mei 2009

542.