Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BI3662

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
06-05-2009
Datum publicatie
13-05-2009
Zaaknummer
200902335/1/M2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 24 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen (hierna: het college) op grond van artikel 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften opgelegd aan het horecabedrijf Kwartier Noord aan de W.A. Nijenhuisweg 7 te Katlijk. Dit besluit is op 5 maart 2009 ter inzage gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200902335/1/M2.

Datum uitspraak: 6 mei 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 24 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen (hierna: het college) op grond van artikel 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften opgelegd aan het horecabedrijf Kwartier Noord aan de W.A. Nijenhuisweg 7 te Katlijk. Dit besluit is op 5 maart 2009 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft [verzoeker] bezwaar gemaakt.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 april 2009, heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 23 april 2009, waar [verzoeker], in persoon en bijgestaan door mr. A. van der Leest, en het college, vertegenwoordigd door T. Jansen en J. Klaren, in dienst van de gemeente, zijn verschenen. Tevens is Kwartier Noord, vertegenwoordigd door mr. Y.M. van der Meulen en Van Koppen, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. [verzoeker] stelt in het weekend geluidhinder van de in Kwartier Noord gehouden bruiloften en partijen te ondervinden en daarom om de oplegging van maatwerkvoorschriften te hebben gevraagd. Hij kan zich niet verenigen met de opgelegde maatwerkvoorschriften omdat deze naar zijn mening een versoepeling ten opzichte van de bestaande situatie betekenen. Bij het opstellen van de maatwerkvoorschriften is volgens [verzoeker] geen rekening gehouden met het lage achtergrondgeluidniveau van de omgeving. [verzoeker]vreest voor een verstoring van de nachtrust van hem en zijn familie en verzoekt daarom het voorschrift te schorsen.

2.1.1. Het college stelt dat uit geluidmetingen blijkt dat Kwartier Noord in de avondperiode tot 23.00 uur aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit voldoet. Na 23.00 uur in de nachtperiode kan bij het ten gehore brengen van live muziek bij een woning aan de W.A. Nijenhuisweg niet aan de geluidnormen worden voldaan. Het dusdanig isoleren van het Kwartier Noord dat wel aan de geluidnormen voor de nachtperiode kan worden voldaan zou € 60.000 kosten. Een dergelijk bedrag is volgens het college voor een kleinschalig bedrijf als Kwartier Noord onoverkomelijk.

Gelet hierop heeft het college na afweging van het belang dat Kwartier Noord heeft bij het ten gehore kunnen brengen van live muziek en de belangen van [verzoeker] een maatwerkvoorschrift vastgesteld waarbij voor de periode tussen 23.00 en 24.00 uur de geluidnorm voor het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met 5 dB(A) wordt verhoogd. Vanwege het relatief lage achtergrondgeluidniveau mag echter na 24.00 uur geen live muziek meer ten gehore worden gebracht. Tevens heeft het college bepaald dat tijdens het ten gehore brengen van muziek de deuren en ramen, behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen, gesloten dienen te zijn. Volgens het college wordt daarmee de door Kwartier Noord veroorzaakte geluidoverlast tot een acceptabel niveau teruggedrongen en zal de norm voor de binnenwaarde in de woning aan de W.A. Nijenhuisweg en de verder weg gelegen woning van [verzoeker] niet worden overschreden.

2.1.2. De voorzitter stelt vast dat de overschrijding van de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit enkel op vrijdag- en sporadisch op zaterdagavond in de periode tussen 23.00 en 24.00 uur plaatsvindt. Daarnaast blijkt, ondermeer, uit de ter zitting overlegde geluidmetingen, dat er indien Kwartier Noord zich aan de opgelegde maatwerkvoorschriften houdt geen sprake is van een overschrijding van de geluidnorm bij de woning van [verzoeker]. Tevens overweegt de voorzitter dat Kwartier Noord door middel van interne gedragsregels, het gebruik van een decibelmonitor en afspraken met klanten het nodige in het werk stelt om geluidhinder zoveel mogelijk te beperken.

Gelet hierop is de voorzitter vooralsnog van oordeel dat het college zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat met de vastgestelde maatwerkvoorschriften de geluidoverlast tot een acceptabel niveau wordt beperkt.

2.2. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. C. Taal, ambtenaar van Staat.

w.g. Brink w.g. Taal

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 6 mei 2009

315.