Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BI2625

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
21-04-2009
Datum publicatie
29-04-2009
Zaaknummer
200901482/1/M1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 22 juli 2008 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: het college) besloten om met toepassing van artikel 3.6, vierde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot de lozing van koelwater op het meer "De Nieuwe Meer" (hierna: De Nieuwe Meer) door de naamloze vennootschap n.v. Nuon Warmte (hierna: Nuon).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200901482/1/M1.

Datum uitspraak: 21 april 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 22 juli 2008 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: het college) besloten om met toepassing van artikel 3.6, vierde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot de lozing van koelwater op het meer "De Nieuwe Meer" (hierna: De Nieuwe Meer) door de naamloze vennootschap n.v. Nuon Warmte (hierna: Nuon).

Bij besluit van 29 januari 2009 heeft het college het door [verzoeker] hiertegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen dit besluit heeft [verzoeker] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 27 februari 2009, beroep ingesteld.

Bij deze brief heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 9 april 2009, waar [verzoeker], in persoon, en het college, vertegenwoordigd door mr. drs. A.R. van Kampen, werkzaam bij het hoogheemraadschap, zijn verschenen. Voorts is ter zitting Nuon, vertegenwoordigd door mr. W.G.B. van de Ven, advocaat te 's-Hertogenbosch, als belanghebbende gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het college stelt zich op het standpunt dat [verzoeker] niet-ontvankelijk is in zijn bezwaar omdat hij niet kan worden aangemerkt als belanghebbende bij het besluit van 22 juli 2008.

2.2.1. Ingevolge artikel 20.1, eerste en derde lid, van de Wet milieubeheer kan, voor zover hier van belang, een belanghebbende tegen een besluit op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2.2.2. Niet gebleken is dat [verzoeker] een bijzonder individueel belang heeft bij het besluit van 22 juli 2008. De omstandigheid dat hij gebruik maakt van De Nieuwe Meer voor recreatieve doeleinden, is onvoldoende voor het oordeel dat hij zich in voldoende mate onderscheidt van anderen die tevens recreƫren op dit meer. Dat hij bewoner is van de wijk Nieuw Sloten, die is gelegen op een afstand van circa 1 kilometer ten noorden van De Nieuwe Meer, maakt dit niet anders. Gelet hierop kan [verzoeker] niet worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb.

2.3. Gezien het voorgaande bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.G. Drupsteen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M. de Hek, ambtenaar van Staat.

w.g. Drupsteen w.g. De Hek

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 21 april 2009

542.