Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BI0393

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
31-03-2009
Datum publicatie
08-04-2009
Zaaknummer
200901023/2/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 16 december 2008 heeft de raad van de gemeente Heusden het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Elshout, herziening 2008" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200901023/2/R3.

Datum uitspraak: 31 maart 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

de raad van de gemeente Heusden,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 16 december 2008 heeft de raad van de gemeente Heusden het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Elshout, herziening 2008" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [verzoeker] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 februari 2009, beroep ingesteld. Bij brief van dezelfde datum heeft hij de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bij brief van 19 maart 2009 heeft [belanghebbende], eigenaar van het perceel aan de [locatie], een nader stuk ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 20 maart 2009, waar [verzoeker], bijgestaan door M.A.M. Jonkers, werkzaam bij Jonkers Advies, en de raad, vertegenwoordigd door ing. W.A. van der Haven, ambtenaar in dienst van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. [verzoeker] richt zich met zijn verzoek tegen het plan, voor zover dit voorziet in een wijziging van de aanduiding "bebouwingsvlak" op het plandeel met de bestemming "Agrarische doeleinden -A-" en de aanduiding "openheid met landschappelijke waarden (lo)" betreffende het perceel aan de [locatie]. Door die wijziging is het bebouwingsvlak met 10 meter uitgebreid. Daartoe voert hij onder meer aan dat deze wijziging in strijd is met het provinciaal ruimtelijk beleid.

2.3. De voorzitter ziet geen aanleiding voor de verwachting dat zich onomkeerbare gevolgen zullen voordoen voordat door de Afdeling uitspraak is gedaan in de bodemzaak. Daartoe acht hij van belang dat [belanghebbende] bij brief van 19 maart 2009, ten behoeve van de zitting van 20 maart 2009, heeft verklaard dat hij niet eerder dan nadat het plan onherroepelijk is geworden een bouwaanvraag zal indienen voor bouwwerken die worden gesitueerd binnen de uitbreiding van het bebouwingsvlak. De voorzitter ziet geen aanleiding om aan deze verklaring te twijfelen.

Gelet hierop is de voorzitter van oordeel dat een spoedeisend belang tot het treffen van een voorlopige voorziening ten behoeve van [verzoeker] ontbreekt.

2.4. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. R.J. Hoekstra, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M. Vogel-Carprieaux, ambtenaar van Staat.

w.g. Hoekstra w.g. Vogel-Carprieaux

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 31 maart 2009

458.