Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BI0392

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
31-03-2009
Datum publicatie
08-04-2009
Zaaknummer
200900585/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 2 december 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Gilze en Rijen (hierna: de raad) bij besluit van 29 januari 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Oostelijke ontsluitingsweg Rijen".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200900585/2/R1.

Datum uitspraak: 31 maart 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. de vereniging Vereniging tot behoud van het Open- en Agrarisch Landschap Noord-Oost en Oost van Rijen, gevestigd te Rijen, gemeente Gilze en Rijen,

2. [verzoekers sub 2], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 2 december 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Gilze en Rijen (hierna: de raad) bij besluit van 29 januari 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Oostelijke ontsluitingsweg Rijen".

Tegen dit besluit hebben onder meer de vereniging Vereniging tot behoud van het Open- en Agrarisch Landschap Noord-Oost en Oost van Rijen (hierna: de vereniging) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 28 januari 2009, en [verzoekers sub 2] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 29 januari 2009, beroep ingesteld. Voorts hebben de vereniging en van [verzoekers sub 2] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 20 maart 2009, waar de vereniging, vertegenwoordigd door [voorzitter] en [verzoekers sub 2], vertegenwoordigd door mr. D.H.J. Kochx, advocaat te Etten-Leur, en het college, vertegenwoordigd door A.J.A.M. van der Laar en F. Veurink, ambtenaren in dienst van de provincie, zijn verschenen. Voorts is ter zitting de raad, vertegenwoordigd door A.M.M. Groes en P. Roovers, ambtenaren in dienst van de gemeente, gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. De vereniging en van [verzoekers sub 2] richten zich met hun verzoeken tegen de goedkeuring van het plan dat voorziet in een ontsluitingsweg ten oosten van de kern Rijen. Zij voeren daartoe onder meer aan dat het plan in strijd is met het provinciaal ruimtelijk beleid en de wettelijke regels inzake luchtkwaliteit.

2.3. Uit de stukken is gebleken dat het gemeentebestuur van Gilze en Rijen niet zal aangevangen met de procedure van aanbesteding van de werkzaamheden en daarna het aanleggen van de ontsluitingsweg, voordat door de Afdeling een uitspraak is gedaan in de bodemzaak. Dit is ter zitting door de raad bevestigd. Voorts is van de zijde van de raad verklaard dat voornoemde handelwijze dient te worden gevolgd teneinde subsidie voor de aanleg van de weg te verkrijgen. Er bestaat dan ook niet de verwachting dat zich onomkeerbare gevolgen zullen voordoen voordat door de Afdeling uitspraak is gedaan in de bodemzaak. Gelet hierop is de voorzitter van oordeel dat een spoedeisend belang tot het treffen van een voorlopige voorziening ten behoeve van de vereniging en van [verzoekers sub 2] ontbreekt.

2.4. Gelet hierop bestaat aanleiding de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. R.J. Hoekstra, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M. Vogel-Carprieaux, ambtenaar van Staat.

w.g. Hoekstra w.g. Vogel-Carprieaux

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 31 maart 2009

458.