Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BH6310

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-03-2009
Datum publicatie
18-03-2009
Zaaknummer
200805048/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 21 mei 2007 heeft de raad van de gemeente Heeze-Leende (hierna: de raad) bepaald dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen plaatselijk bekend Schoolstraat/Berkelmanspad te Heeze, zoals aangegeven op een bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200805048/1.

Datum uitspraak: 18 maart 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

De Klankbordgroep Omwonenden Schoolstraat/Ds. Kremerstraat, gevestigd te Heeze, gemeente Heeze-Leende,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 29 mei 2008 in zaak nr. 08/177 in het geding tussen:

een aantal omwonenden verenigd in de klankbordgroep omwonenden Schoolstraat/Ds. Kremerstraat

en

de raad van de gemeente Heeze-Leende.

1. Procesverloop

Bij besluit van 21 mei 2007 heeft de raad van de gemeente Heeze-Leende (hierna: de raad) bepaald dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen plaatselijk bekend Schoolstraat/Berkelmanspad te Heeze, zoals aangegeven op een bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Bij besluit van 19 november 2007 heeft de raad het door [partij] en anderen, verenigd in klankbordgroep omwonenden Dorpshuis en St. Nicasiushuis, later: de Klankbordgroep Omwonenden Schoolstraat/Ds. Kremerstraat (hierna: de Klankbordgroep), daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 29 mei 2008, verzonden op 5 juni 2008, heeft de rechtbank 's-Hertogenbosch (hierna: de rechtbank) het door de Klankbordgroep daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard en het besluit van 19 november 2007 vernietigd, voor zover het betrekking heeft op de perceelnummers gemeente Heeze, sectie F 4633 en 4634, en het beroep voor het overige ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft de Klankbordgroep bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 juli 2008, hoger beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De Klankbordgroep en de raad hebben nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 25 februari 2009, waar de Klankbordgroep, vertegenwoordigd door A.M. van Oort en A.M. Tiemessen, en de raad, vertegenwoordigd door mr. R.S. Klaver, ambtenaar in dienst van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. De Afdeling overweegt ambtshalve als volgt.

2.2. Ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO), voor zover thans van belang, kan de gemeenteraad verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid. Ingevolge het vierde lid vervalt een besluit als bedoeld in het eerste lid, indien niet binnen één jaar na de datum van inwerkingtreding daarvan een ontwerp van het plan ter inzage is gelegd.

2.3. Vaststaat dat het in geding zijnde voorbereidingsbesluit is vervallen, omdat niet binnen één jaar na 21 juni 2007, de datum van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, een ontwerp van een bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Daarnaast staat vast dat het voorbereidingsbesluit niet als basis heeft gediend voor een vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de WRO, ten behoeve van de verwezenlijking van een project op de percelen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat uit de stukken is gebleken dat eerst op 23 oktober 2008 een besluit tot verlening van vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de WRO is genomen en dat aan dit vrijstellingsbesluit een ander voorbereidingsbesluit ten grondslag ligt, dat op 22 september 2008 is genomen en op 9 oktober 2008 in werking is getreden.

2.4. De Klankbordgroep heeft niet aannemelijk gemaakt nog belang te hebben bij een inhoudelijk oordeel over de rechtmatigheid van het reeds vervallen voorbereidingsbesluit. De beroepsgronden die zien op de concrete invulling van het bouwplan voor een dorpshuis en de eventuele gevolgen daarvan kunnen aan de orde worden gesteld in de vrijstellingsprocedure.

Gelet op het vorenstaande moet worden geoordeeld dat het procesbelang bij een inhoudelijke beoordeling van de aangevallen uitspraak is vervallen.

2.5. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A.M.L. Hanrath, ambtenaar van Staat.

w.g. Slump w.g. Hanrath

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 maart 2009

392.