Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BH6305

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
11-03-2009
Datum publicatie
18-03-2009
Zaaknummer
200809112/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 14 november 2008, kenmerk 2008-008458, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Nijmegen (hierna: de raad) bij besluit van 23 april 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Stadsbrug en Energieweg tussen Neerbosscheweg en Industrieplein".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200809112/2/R1.

Datum uitspraak: 11 maart 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekster], gevestigd te [plaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 14 november 2008, kenmerk 2008-008458, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Nijmegen (hierna: de raad) bij besluit van 23 april 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Stadsbrug en Energieweg tussen Neerbosscheweg en Industrieplein".

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoekster] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 29 december 2008, beroep ingesteld. Bij afzonderlijke brief, bij de Raad van State ingekomen op 29 december 2008, heeft [verzoekster] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad, het college en [verzoekster] hebben nadere stukken ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 27 februari 2009. Partijen zijn met voorafgaande berichtgeving niet ter zitting verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van de Stadsbrug en inpassing van de toeleidende wegen in Nijmegen.

2.3. [verzoekster] stelt dat het college ten onrechte goedkeuring heeft verleend aan het plandeel met de bestemming "Bedrijf categorie 1 (B1)" voor zover die bestemming betrekking heeft op een deel van haar perceel aan de Cargadoorweg en verzoekt in zoverre schorsing van het bestreden besluit. [verzoekster] beoogt met dit verzoek onomkeerbare gevolgen van de inwerkingtreding van het plandeel in verband met vergunningaanvragen te voorkomen.

2.4. Het college heeft bij brief van 25 februari 2009 ingestemd met de brief van de raad van 23 februari 2009, waarin kenbaar is gemaakt dat geen bezwaar bestaat tegen schorsing van het bestreden besluit voor zover dit ziet op dit plandeel.

2.5. In verband met het voorgaande en in aanmerking genomen dat niet gebleken is van belangen die zich tegen schorsing zoals gevraagd verzetten, ziet de voorzitter aanleiding het verzoek toe te wijzen en de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.6. Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het college van gedeputeerde staten van Gelderland van 14 november 2008, kenmerk 2008-008458, voor zover daarbij goedkeuring is verleend aan het plandeel met de bestemming "Bedrijf categorie 1 (B1)" zoals nader aangeduid op de bij deze uitspraak behorende kaart;

II. veroordeelt het college van gedeputeerde staten van Gelderland tot vergoeding van bij [verzoekster] in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 322,00 (zegge: driehonderdtweeëntwintig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de provincie Gelderland aan [verzoekster] onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

III. gelast dat de provincie Gelderland aan [verzoekster] het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 288,00 (zegge: tweehonderdachtentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. R.J. Hoekstra, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R.P.F. Boermans, ambtenaar van Staat.

w.g. Hoekstra w.g. Boermans

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 11 maart 2009

429-586.

<HR>

plankaart