Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BH0424

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
14-01-2009
Datum publicatie
21-01-2009
Zaaknummer
200808889/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 21 oktober 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Montferland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GTO Plating 's-Heerenberg B.V. (hierna: GTO Plating 's-Heerenberg B.V.) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een galvaniseerbedrijf gelegen aan de Industriestraat 6 en de Goorsestraat 5 te 's-Heerenberg. Dit besluit is op 29 oktober 2008 ter inzage gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200808889/2.

Datum uitspraak: 14 januari 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GTO Plating

's-Heerenberg B.V., gevestigd te 's-Heerenberg, gemeente Montferland,

verzoekster,

en

het college van burgemeester en wethouders van Montferland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 21 oktober 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Montferland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GTO Plating 's-Heerenberg B.V. (hierna: GTO Plating 's-Heerenberg B.V.) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een galvaniseerbedrijf gelegen aan de Industriestraat 6 en de Goorsestraat 5 te 's-Heerenberg. Dit besluit is op 29 oktober 2008 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft GTO Plating 's-Heerenberg B.V. bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 december 2008, beroep ingesteld.

Bij deze brief heeft GTO Plating 's-Heerenberg B.V. de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 6 januari 2009, waar GTO Plating 's-Heerenberg B.V., vertegenwoordigd door mr. drs. E.C. Alders en P.J.A.M. Zwaans, en het college, vertegenwoordigd door J.B.T. Polman, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening strekt tot het schorsen van de aan de vergunning verbonden voorschriften 5.6.3, 5.6.4 en 5.7.7. Deze voorschriften zien - kort weergegeven - op de monitoring en sanering van de bodem.

2.2. Ter zitting heeft het college verklaard dat niet zal worden overgegaan tot handhaving van genoemde voorschriften totdat de Afdeling op het beroep heeft beslist. Aldus is met het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening geen spoedeisend belang gediend. Het verzoek dient om die reden te worden afgewezen.

2.3. Nu het college eerst ter zitting naar voren heeft gebracht voorlopig niet te zullen handhaven, ziet de voorzitter aanleiding het college op na te melden wijze in de proceskosten te veroordelen en te gelasten het griffierecht te vergoeden.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. wijst het verzoek af;

II. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Montferland tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GTO Plating 's-Heerenberg B.V. in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 354,49 (zegge: driehonderdvierenvijftig euro en negenenveertig cent), waarvan € 322,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de gemeente Montferland aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GTO Plating 's-Heerenberg B.V. onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

III. gelast dat de gemeente Montferland aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GTO Plating 's-Heerenberg B.V. het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 288,00 (zegge: tweehonderdachtentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. D. van Leeuwen, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll w.g. Van Leeuwen

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 14 januari 2009

373-491.