Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BG8304

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
24-12-2008
Datum publicatie
24-12-2008
Zaaknummer
200800954/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 31 juli 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om, voor zover thans van belang, handhavend tegen de verkoop en commerciële reparatie van fietsen door de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (hierna: de VCW) in het Van Heeckerenhuis aan de Van Heeckerenstraat 2 te Wassenaar (hierna: het perceel) op te treden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200800954/1.

Datum uitspraak: 24 december 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 21 december 2007 in zaak nr. 07/2499 in het geding tussen:

appellant

en

het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar.

1. Procesverloop

Bij besluit van 31 juli 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om, voor zover thans van belang, handhavend tegen de verkoop en commerciële reparatie van fietsen door de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (hierna: de VCW) in het Van Heeckerenhuis aan de Van Heeckerenstraat 2 te Wassenaar (hierna: het perceel) op te treden afgewezen.

Bij besluit van 27 februari 2007 heeft het college het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 21 december 2007, verzonden op 28 december 2007, heeft de rechtbank 's-Gravenhage (hierna: de rechtbank) het door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 5 februari 2008, hoger beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 4 maart 2008.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 november 2008, waar [appellant] in persoon en het college, vertegenwoordigd door mr. M.J. Waleboer, ambtenaar in dienst van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge het uitbreidingsplan "De Spinbaan" (hierna: het uitbreidingsplan) rust op het perceel de bestemming "Bijzondere bebouwing".

Ingevolge artikel 6, eerste lid, van de voorschriften, behorende bij het uitbreidingsplan, mogen op als zodanig aangewezen gronden, voor zover thans van belang, uitsluitend gebouwen met een openbaar of semi-openbaar karakter, alsmede ten behoeve van religieuze, culturele, sociale en medische instellingen, worden opgericht.

Ingevolge artikel 352, eerste lid, van de bouwverordening van de gemeente Wassenaar (hierna: de bouwverordening) is het, voor zover thans van belang, zolang bij een bestemmingsplan, tot stand gekomen als uitbreidingsplan, geen voorschriften omtrent het gebruik van de in die plannen begrepen bouwwerken, open erven of terreinen, zijn gegeven verboden die bouwwerken, open erven of terreinen te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de uit dat plan voortvloeiende bestemming, nadat de bij het bestemmingsplan aangegeven bestemming is verwezenlijkt.

2.2. [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat de verkoop en commerciële reparatie van fietsen in strijd is met het ingevolge de bouwverordening geldende gebruiksverbod en het college daartegen ten onrechte niet handhavend optreedt.

2.3. In het Van Heeckerenhuis verricht de VCW vrijwilligerswerk, waaronder het beheer van een vacaturebank, het verzorgen van cursussen, een klussendienst en het opknappen van gebruikte fietsen. Niet in geschil is dat dit gebruik, voor zover niet commercieel van aard, niet in strijd is met het bedoelde gebruiksverbod.

De fietsenwerkplaats is vier dagen in de week van 10.00 tot 12.00 uur geopend. In 2005 zijn er 215 reparaties aan fietsen uitgevoerd en 84 fietsen verkocht. Minder dan 10% van de inkomsten van de VCW wordt door deze activiteiten gegenereerd.

Onder deze omstandigheden heeft de rechtbank de verkoop en reparatie van fietsen terecht als zozeer met het overige gebruik van het perceel samenhangend en, zowel wat betreft omvang en tijd, als wat betreft de ruimtelijke uitstraling, zo beperkt aangemerkt, dat deze ondergeschikt is aan het overige gebruik en aldus niet in strijd met het in de bouwverordening neergelegde gebruiksverbod.

2.4. De conclusie is dat het betoog faalt. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. R.F.J. Bindels, ambtenaar van Staat.

w.g. Loeb w.g. Bindels

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 24 december 2008

85.