Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BG8253

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17-12-2008
Datum publicatie
24-12-2008
Zaaknummer
200808109/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

t bestemmingsplan "Golfbaan de Bolgerijsche, Vianen" voorziet in de aanleg van een 18-holes golfbaan, een 9-holes oefenbaan en een aantal oefenholes met driving range en clubhuis in Vianen, op gronden die thans zijn bestemd voor agrarisch gebruik.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200808109/2.

Datum uitspraak: 17 december 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekers], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Utrecht,

verweerder.

Openbare zitting gehouden op 16 december 2008 om 11.00 uur.

Tegenwoordig:

Staatsraad mr. J.C.K.W. Bartel, voorzitter (vz.)

Mr. P.J.A.M. Broekman, ambtenaar van Staat

Mr. W. van Steenbergen

Verschenen:

Mr. L.J. van Pelt, gemachtigde, alsmede [verzoekers] in persoon;

het college van gedeputeerde staten van Utrecht, vertegenwoordigd door drs. M.J.J.H. Verheugen, ambtenaar in dienst van de provincie;

de raad van de gemeente Vianen, vertegenwoordigd door J. Ariaans, ambtenaar in dienst van de gemeente;

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatiemaatschappij Golfbaan De Bolgerijsche B.V., vertegenwoordigd door [directeur] van de vennootschap.

De voorzitter

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van 2 september 2008, kenmerk 2008INT212967, met ingang van 1 januari 2009;

II. veroordeelt het college van gedeputeerde staten van Utrecht tot vergoeding van bij [verzoekers] in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 665,18 (zegge: zeshonderdvijfenzestig euro en achttien cent), waarvan € 644,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de provincie Utrecht aan [verzoekers] onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

III. gelast dat de provincie Utrecht aan [verzoekers] het door hen betaalde griffierecht ten bedrage van € 145,00 (zegge: honderdvijfenveertig euro) voor de behandeling van het verzoek vergoedt.

Daartoe overweegt hij het volgende.

1. Procesverloop

Het bestemmingsplan "Golfbaan de Bolgerijsche, Vianen" voorziet in de aanleg van een 18-holes golfbaan, een 9-holes oefenbaan en een aantal oefenholes met driving range en clubhuis in Vianen, op gronden die thans zijn bestemd voor agrarisch gebruik.

Het plangebied is op de kaart van het streekplan Utrecht 2005-2015 (hierna: het streekplan) aangeduid als 'Landelijk gebied 2'. Volgens de provinciale "Handleiding bestemmingsplannen 2006" is nieuwvestiging van golfbanen in landelijk gebied 2 in beginsel niet toegestaan.

Nu volgens het provinciaal beleid de met het plan mogelijk gemaakte nieuwvestiging van een golfbaan ter plaatse in beginsel niet is toegestaan, twijfelt de voorzitter of het college zich in dit geval in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het provinciaal beleid ten aanzien van golfbanen niet aan het plan in de weg staat. Gelet hierop, mede in aanmerking genomen dat het uitvoeren van de werkzaamheden ter realisering van de golfbanen het plangebied ongeschikt maakt voor agrarisch gebruik, bestaat voor de voorzitter aanleiding om als ordemaatregel het bestreden besluit te schorsen.

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen heeft uiteengezet dat de exploitant van de voorziene golfbaan in verband met veranderde regelgeving op het gebied van bouwstoffen een groot belang heeft om voor 1 januari 2009 een begin te maken met de uitvoering van de werkzaamheden. Gelet op dit belang heeft de voorzitter reden gezien ter zitting na te gaan onder welke omstandigheden het overgangsregime voor het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming van betekenis kan blijven zonder vooruit te lopen op het oordeel in de bodemzaak.

Van de zijde van de raad is hierbij aangegeven dat de aanlegvergunning die voor het storten nodig is, zodanig kan worden ingericht dat een beperkte storting van grond mogelijk is zonder dat volledig wordt vooruitgelopen op de storting van de overige gronden. Tevens heeft de directeur van de exploitatiemaatschappij toegezegd dat de storting van de gronden nabij de Autenasekade beperkt zal blijven tot ongeveer 50 m³. De voorzitter gaat van de mededeling van de raad en de toezegging van de directeur bij zijn beslissing uit.

Alle belangen afwegend, ziet de voorzitter onder deze omstandigheden aanleiding de schorsing van het bestreden besluit eerst met ingang van 1 januari 2009 te doen ingaan.

w.g. Bartel w.g. Broekman

voorzitter ambtenaar van Staat

12-528.