Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BF8970

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
09-10-2008
Datum publicatie
15-10-2008
Zaaknummer
200805309/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 mei 2008, nr. 1340466, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Breda (hierna: de raad) bij besluit van 18 oktober 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Meulenspie-Valkenstraat".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200805309/2.

Datum uitspraak: 9 oktober 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

de vereniging Teteringen Verstikt, gevestigd te Teteringen,

gemeente Breda,

verzoekster,

en

het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 27 mei 2008, nr. 1340466, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Breda (hierna: de raad) bij besluit van 18 oktober 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Meulenspie-Valkenstraat".

Tegen dit besluit heeft onder meer de vereniging Teteringen Verstikt (hierna: Teteringen Verstikt) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 21 juli 2008, beroep ingesteld. Daarbij heeft Teteringen Verstikt de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 25 september 2008, waar het college, vertegenwoordigd door mr. J.A.M. van der Velden, advocaat te Breda, en door B.C. Coolen, P. Bevers en E. Wieme, ambtenaren in dienst van de provincie, is verschenen. Voorts is daar gehoord de raad, vertegenwoordigd door mr. J.A.M. van der Velden, voornoemd, en door

J.A. de Bokx, J.W. de Lange, A.J.J. Neele en P. Piket, ambtenaren in dienst van de gemeente.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Ingevolge de artikelen 26 en 27 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO), voor zover hier van belang, wordt het door de raad vastgestelde bestemmingsplan voor een ieder ter inzage gelegd voor de duur van zes weken en kunnen gedurende deze termijn bedenkingen worden ingebracht bij het college.

Teteringen Verstikt heeft geen bedenkingen tegen het plan ingebracht bij het college.

Ingevolge de artikelen 54, tweede lid, aanhef en onder d, en 56, eerste lid, van de WRO en artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht, kan beroep slechts worden ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit van het college door de belanghebbende die tegen het plan tijdig bedenkingen heeft ingebracht bij het college. Dit is slechts anders indien een belanghebbende redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen heeft ingebracht. De voorzitter is niet gebleken dat deze omstandigheid zich voordoet. Gelet hierop verwacht de voorzitter dat de Afdeling in de bodemprocedure zal oordelen dat het beroep van Teteringen Verstikt tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan "Meulenspie-Valkenstraat" niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Gelet hierop dient het verzoek te worden afgewezen.

2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. I.M. van der Heijden, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Buuren w.g. Van der Heijden

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 9 oktober 2008

516.