Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BE9256

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-08-2008
Datum publicatie
27-08-2008
Zaaknummer
200803964/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 15 april 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Meerssen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een houthandel en houtzagerij op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 24 april 2008 ter inzage gelegd

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200803964/2.

Datum uitspraak: 18 augustus 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. [verzoeker sub 1], wonend te [woonplaats],

2. [verzoekers sub 2], beiden wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Meerssen,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 15 april 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Meerssen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een houthandel en houtzagerij op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 24 april 2008 ter inzage gelegd

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoeker sub 1] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 juni 2008, en [verzoekers sub 2] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 juni 2008, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 juni 2008, heeft [verzoeker sub 1] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 juni 2008, hebben [verzoekers sub 2] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 4 augustus 2008, waar [verzoeker sub 1], in persoon en bijgestaan door mr. O.W. Wagenaar, en [verzoekers sub 2], van wie [verzoekers sub 2 A] in persoon, bijgestaan door mr. O.W. Wagenaar, en het college, vertegenwoordigd door P.J.M. van Vugt, ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen.

Voorts is ter zitting [vergunninghouder], in persoon en bijgestaan door mr. E.H.C.K. Reijans, advocaat te Echt, gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Voor zover [verzoeker sub 1] en [verzoekers sub 2] betogen dat het college niet middels een zogenoemd erratum, dat bij brief van 23 mei 2008 aan partijen is toegezonden, de aan de vergunning verbonden geluidvoorschriften 2.1 en 2.2 mocht wijzigen, overweegt de voorzitter dat de Afdeling zich hier een oordeel over zal moeten vormen.

2.3. [verzoeker sub 1] en [verzoekers sub 2] vrezen voor geluidhinder.

2.3.1. Ingevolge vergunningvoorschrift 2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting ter plaatse van de woningen van [verzoeker sub 1] en [verzoekers sub 2] niet meer bedragen dan respectievelijk 43, 40 en 37 dB(A) en 45, 37 en 27 dB(A) in onderscheidenlijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Ingevolge vergunningvoorschrift 2.2 mag het maximale geluidniveau vanwege de inrichting ter plaatse van de woningen van [verzoeker sub 1] en [verzoekers sub 2] niet meer bedragen dan respectievelijk 52, 40 en 40 dB(A) en 70, 60 en 60 dB(A) in onderscheidenlijk de dag-, avond- en nachtperiode.

In genoemd erratum heeft het college te kennen gegeven dat in de voorschriften 2.1 en 2.2 een fout is geslopen. Opgenomen is hoe de desbetreffende voorschriften volgens het college hadden behoren te luiden. Voor zover het woning van [verzoeker sub 1] betreft heeft volgens dit erratum voor het maximale geluidniveau in de avondperiode een grenswaarde te gelden van 47 dB(A) in plaats van 40 dB(A). Voor het overige hebben volgens dit erratum, voor zover hier van belang, geen andere grenswaarden te gelden.

2.3.2. De voorzitter acht de geluidgrenswaarden, ook indien bovengenoemde waarde uit het erratum als grenswaarde zou gelden, niet dusdanig hoog dat deze hem aanleiding geven een voorlopige voorziening te treffen.

2.4. Ook in hetgeen [verzoeker sub 1] en [verzoekers sub 2] overigens hebben aangevoerd omtrent met name de naleefbaarheid van de geluidgrenswaarden en de hinder van rook, stank en waterdamp vanwege de stookinstallatie en de droogkamer, ziet de voorzitter geen aanleiding voor het oordeel dat het in afwachting van de beslissing van de Afdeling in de hoofdzaak nodig is een voorlopige voorziening te treffen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. L.A.M. van Hamond, ambtenaar van Staat.

w.g. Brink w.g. Van Hamond

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 augustus 2008

446.