Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BD9450

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
30-07-2008
Datum publicatie
06-08-2008
Zaaknummer
200706663/5
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De zaak met nummer 200706663/1, betreffende het beroep van de stichting Stichting VMDLT en [naam appellant] tegen het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant van 27 september 2007, kenmerk 1297158/1333089, waarbij is beslist op de bezwaren tegen het besluit van 3 april 2007, kenmerk 1256070/1283702, waarbij een vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 aan de maatschap Engelen is verleend ten behoeve van de exploitatie van een pluimveehouderij, is ter zitting van 17 april 2008 behandeld door een Meervoudige Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak, bestaande uit mr. P.J.J. van Buuren (voorzitter), dr. J.C.K.W. Bartel en drs. W.J. Deetman. Na deze zitting hebben dr. J.C.K.W. Bartel en drs. W.J. Deetman aan de Afdeling het verzoek gedaan zich te mogen verschonen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200706663/5.

Datum beslissing: 30 juli 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op de verzoeken om verschoning (ex artikel 8:19 van de Algemene wet bestuursrecht) van:

dr. J.C.K.W. Bartel en drs. W.J. Deetman, beiden staatsraad.

1. Procesverloop

De zaak met nummer 200706663/1, betreffende het beroep van de stichting Stichting VMDLT en [naam appellant] tegen het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant van 27 september 2007, kenmerk 1297158/1333089, waarbij is beslist op de bezwaren tegen het besluit van 3 april 2007, kenmerk 1256070/1283702, waarbij een vergunning krachtens artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 1998 aan de maatschap Engelen is verleend ten behoeve van de exploitatie van een pluimveehouderij, is ter zitting van 17 april 2008 behandeld door een Meervoudige Kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak, bestaande uit mr. P.J.J. van Buuren (voorzitter), dr. J.C.K.W. Bartel en drs. W.J. Deetman. Na deze zitting hebben dr. J.C.K.W. Bartel en drs. W.J. Deetman aan de Afdeling het verzoek gedaan zich te mogen verschonen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 8:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) kan op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:15 elk van de rechters die een zaak behandelen, verzoeken zich te mogen verschonen.

In artikel 8:15 van de Awb is bepaald dat op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen, kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

2.2. In de zaak 200707325/1 hebben de staatsraden mr. Th.G. Drupsteen, mr. J.G.C. Wiebenga en mr. B.P. Vermeulen een verzoek om verschoning gedaan aan de Afdeling. De voorzitter van de Afdeling heeft naar aanleiding hiervan bepaald dat zaken waarin, kort aangeduid, het ammoniakbeleid een rol speelt, vooralsnog niet meer worden behandeld door andere leden van de Afdeling dan de leden in buitengewone dienst. Gelet hierop hebben de staatsraden dr. J.C.K.W. Bartel en drs. W.J. Deetman de onderhavige verzoeken om verschoning gedaan.

2.3. De Afdeling acht op grond van de hiervoor uiteengezette aanleiding voor de verzoeken, toewijzing van de verzoeken gerechtvaardigd.

2.4. De verzoeken worden toegewezen.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

wijst de verzoeken toe.

Aldus vastgesteld door mr. P. van Dijk, Voorzitter, en mr. M. Vlasblom, en mr. M.G.J. Parkins-de Vin, Leden, in tegenwoordigheid van mr. S.H. Nienhuis, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Dijk w.g. Nienhuis

voorzitter ambtenaar van Staat