Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BD6709

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
09-07-2008
Datum publicatie
09-07-2008
Zaaknummer
200707623/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 19 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug (hierna: het college) geweigerd vrijstelling te verlenen voor het gebruik als verhuur van vergaderruimte van een gedeelte van het gebouw op het perceel Industrieweg Noord 7-9 te Amerongen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Bouwregelgeving 2008/441
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200707623/1.

Datum uitspraak: 9 juli 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cash Beheer B.V., gevestigd te Amerongen, gemeente Utrechtse Heuvelrug,

appellante,

tegen de uitspraak in zaak nr. 06/3806 van de rechtbank Utrecht van 4 oktober 2007 in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cash Beheer B.V.

en

het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug.

1. Procesverloop

Bij besluit van 19 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug (hierna: het college) geweigerd vrijstelling te verlenen voor het gebruik als verhuur van vergaderruimte van een gedeelte van het gebouw op het perceel Industrieweg Noord 7-9 te Amerongen.

Bij besluit van 9 oktober 2006 heeft het college het door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cash Beheer B.V. (hierna: Cash Beheer B.V.) daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 4 oktober 2007, verzonden op 5 oktober 2007, heeft de rechtbank Utrecht (hierna: de rechtbank) het door Cash Beheer B.V. daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Cash Beheer B.V. bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 31 oktober 2007, hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Cash Beheer B.V. heeft nadere stukken ingediend. Deze zijn aan de andere partij gezonden.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 juni 2008, waar Cash Beheer B.V., vertegenwoordigd door haar directeur is verschenen. Het college is, met bericht, niet verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het verzoek van Cash Beheer B.V. heeft betrekking op een ruimte van 240 m2 van haar bedrijfspand en strekt ertoe dat wordt toegestaan dat maximaal 49 personen buiten de normale kantooruren in die ruimte bijeenkomen.

2.2. Ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bedrijventerrein Amerongen" is het perceel bestemd tot "Bedrijfsdoeleinden".

Ingevolge artikel 4, eerste lid, zijn de gronden met deze bestemming, voor zover hier van belang, bestemd voor:

a. bedrijven die zijn genoemd in de categorieën 1 en 2 van de staat van bedrijfsactiviteiten die als bijlage in de planvoorschriften zijn opgenomen;

b. kantoren als onderdeel van de bedrijfsfunctie, met dien verstande dat per bedrijfsvestiging het oppervlak niet meer dan 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte mag bedragen;

c. tot en met h. (…).

Ingevolge artikel 4, tweede lid, voor zover hier van belang, zijn de gronden niet bestemd voor zelfstandige kantoren, met uitzondering van de in het eerste lid, onder h, genoemde kantoor van de woningbouwvereniging.

Ingevolge artikel 7, eerste lid, van de planvoorschriften is het verboden de in het plan begrepen gronden te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming.

2.3. Cash Beheer B.V. betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de door haar beoogde activiteiten niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en derhalve niet zijn verboden.

2.4. Dit betoog faalt. Volgens het hogerberoepschrift is onder meer beoogd een toneelvereniging van de ruimte gebruik te laten maken en voorts de ruimte te laten gebruiken voor niet-bedrijfsmatige bijeenkomsten. Dit gebruik van een deel van het gebouw is niet aan te merken als passend binnen de bestemming "Bedrijfsdoeleinden".

Anders dan Cash Beheer B.V. stelt is het in artikel 7, eerste lid, van de planvoorschriften vervatte gebruiksverbod niet alleen van toepassing indien het een met het bestemmingsplan strijdige gebruik een hoofdactiviteit betreft. Dat het ter beschikking stellen van een van de ruimtes buiten de kantooruren voor niet-bedrijfsmatig gebruik, dat geen enkele relatie heeft met het ter plaatse uitgeoefende bedrijf, kan worden aangemerkt als nevengebruik van deze bedrijfsruimte, betekent derhalve niet dat dit niet door het gebruiksverbod wordt getroffen.

Uit de omstandigheid dat het college het gebruik van een andere ruimte als veiling wel in overeenstemming acht met het bestemmingsplan kan niet worden afgeleid dat het gebruik waarvoor thans vrijstelling is gevraagd ook in overeenstemming met het bestemmingsplan.

2.5. Cash Beheer B.V. betoogt voorts dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de weigering van de vrijstelling onlogisch is, nu het college voor dezelfde activiteiten voor meer dan 50 personen op 19 april 2005 een gebruiksvergunning heeft verleend.

2.6. De rechtbank heeft op goede gronden geoordeeld dat de omstandigheid dat het college voor het perceel een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1. van de gemeentelijke bouwverordening heeft verleend in verband met incidentele nevenactiviteiten niet betekent dat het college gehouden zou zijn voor het gevraagde gebruik vrijstelling te verlenen. De gebruiksvergunning heeft slechts betrekking op het aanwezig mogen zijn van het maximum aantal personen in het gebouw in verband met de brandveiligheid en houdt geen verband met het gebruik dat is geregeld in het bestemmingsplan.

2.7. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door A.W.M Bijloos, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. P. Lodder, ambtenaar van Staat.

w.g. Bijloos w.g. Lodder

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 9 juli 2008

17.