Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BD6127

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
07-02-2008
Datum publicatie
02-07-2008
Zaaknummer
200706660/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 12 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college), voor zover hier van belang, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een inrichting voor de collectieve voorziening van elektriciteit, warmte en CO2 voor het [glastuinbouwcomplex]. Dit besluit is op 9 augustus 2007 ter inzage gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200706660/1.

Datum uitspraak: 2 juli 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de stichting Stichting Gelderse Milieufederatie, gevestigd te Arnhem,

appellante,

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 12 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college), voor zover hier van belang, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een inrichting voor de collectieve voorziening van elektriciteit, warmte en CO2 voor het [glastuinbouwcomplex]. Dit besluit is op 9 augustus 2007 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft de stichting Stichting Gelderse Milieufederatie (hierna: de stichting) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 17 september 2007, beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 juni 2008, waar de stichting, vertegenwoordigd door drs. M.J. Visschers, en het college, vertegenwoordigd door P.A. Kuijper en ing. E.J. Lambrechts, werkzaam bij de provincie, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. De stichting stelt dat het college ten onrechte geen emissiegrenswaarden heeft gesteld voor de bij verbranding van bio-olie vrijkomende CO en NOx nu de inrichting niet onder de werkingssfeer van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (hierna: het BEES) valt. Het bestreden besluit is dan ook in strijd met artikel 8.12, tweede lid, van de Wet milieubeheer, aldus de stichting.

2.1.1. In artikel 8.12, tweede lid, van de Wet milieubeheer is, voor zover hier van belang, bepaald dat bij de voorschriften van een vergunning emissiegrenswaarden moeten worden gesteld voor stoffen - in het bijzonder die, genoemd in bijlage III van richtlijn 96/61/EG (hierna: de richtlijn) - die in aanmerkelijke hoeveelheden uit de inrichting kunnen vrijkomen en die direct of door overdracht tussen water, lucht en bodem nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.

2.1.2. Ter zitting is gebleken dat - zoals tussen partijen ook niet in geschil is - dat de inrichting niet onder de werkingssfeer van het BEES valt. De in het BEES opgenomen emissiegrenswaarden voor stookinstallaties gelden dan ook niet voor de inrichting. Uit de inrichting komen onder meer de stoffen CO en NOx vrij. Deze stoffen worden in bijlage III van de richtlijn genoemd als stoffen waarvoor emissiegrenswaarden moeten worden gesteld. Het college heeft dergelijke grenswaarden niet als voorschrift aan de vergunning verbonden. Het bestreden besluit is dan ook in strijd met artikel 8.12, tweede lid, van de Wet milieubeheer. De beroepsgrond slaagt.

2.2. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit komt voor vernietiging in aanmerking. De overige beroepsgronden behoeven geen bespreking.

2.3. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Gelderland van 12 juli 2007, kenmerk MPM8777;

III. gelast dat de provincie Gelderland aan de stichting Stichting Gelderse Milieufederatie het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 285,00 (zegge: tweehonderdvijfentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, voorzitter, en mr. J.H. van Kreveld en mr. W. Sorgdrager, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.J. van der Zijpp, ambtenaar van Staat.

w.g. Brink w.g. Van der Zijpp

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 2 juli 2008

262-492.