Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BD5384

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25-06-2008
Datum publicatie
25-06-2008
Zaaknummer
200803021/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 16 april 2008 heeft de Kiesraad, handelend als centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, de aanduiding 'Europa Transparant' geschrapt uit het register voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200803021/1.

Datum uitspraak: 25 juni 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging Politieke Vereniging "Nederland Transparant", gevestigd te Rotterdam,

appellante,

en

het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 16 april 2008 heeft de Kiesraad, handelend als centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, de aanduiding 'Europa Transparant' geschrapt uit het register voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Tegen dit besluit heeft de vereniging Politieke Vereniging Nederland Transparant (hierna: de PVNT) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 24 april 2008, beroep ingesteld.

De Kiesraad heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 juni 2008, waar de PVNT, vertegenwoordigd door haar voorzitter, en de Kiesraad, vertegenwoordigd door mr. R. Hoorweg, plaatsvervangend secretaris van de Kiesraad, en mr. J.M. Mulder, werkzaam bij de Kiesraad, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet, voor zover hier van belang, kan een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden.

Ingevolge het zevende lid, aanhef en onder a, schrapt het centraal stembureau de aanduiding in het register en doet hiervan mededeling in de Staatscourant, wanneer de politieke groepering heeft opgehouden te bestaan.

Ingevolge artikel Y 2 worden de leden van het Europees Parlement, voor zover deze afdeling niet anders bepaalt, gekozen met overeenkomstige toepassing van de bij of krachtens afdeling II gestelde bepalingen inzake de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met inachtneming van de Akte.

2.2. De Kiesraad heeft de aanduiding 'Europa Transparant' met toepassing van artikel G 1, zevende lid, van de Kieswet geschrapt uit het register als bedoeld in artikel Y 2, gelezen in samenhang met G 1, eerste lid, van de Kieswet, omdat de vereniging Vereniging Europa Transparant (hierna: de VET) door fusie met de PVNT heeft opgehouden te bestaan.

2.3. De PVNT betoogt tevergeefs dat de politieke groepering, als bedoeld in artikel G 1, zevende lid, van de Kieswet niet heeft opgehouden te bestaan, nu zij wordt voortgezet door de PVNT. Nu in artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet sprake is van één entiteit, te weten een politieke vereniging die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid, ziet de Afdeling geen ruimte voor de door PVNT bepleite uitleg dat indien de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan, dit niet zonder meer ook geldt voor de politieke groepering.

2.4. De PVNT betoogt voorts dat de Kiesraad heeft miskend dat zij, als verkrijgende vereniging bij de fusie tussen haar en de VET, rechtsopvolger onder algemene titel is en daarmee alle rechten en plichten van de VET op haar zijn overgegaan, inclusief het recht op de aanduiding 'Europa Transparant' in het desbetreffende register.

2.4.1. Anders dan de PVNT betoogt, gaat het publieke recht op de aanduiding 'Europa Transparant' niet over op de rechtsopvolger. Uit artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet en de aard van het kiesrecht volgt dat de registratie van een aanduiding in het kiesregister is gebonden aan de vereniging die om registratie heeft verzocht. Derhalve vervalt ingevolge artikel G 1, zevende lid, de registratie van die aanduiding in het desbetreffende register wanneer de rechtspersoon die om registratie heeft verzocht heeft opgehouden te bestaan. Het betoog faalt.

2.5. Het betoog van de PVNT dat zij in strijd met artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet is gehoord voordat de Kiesraad de aanduiding schrapte uit het register, leidt niet tot vernietiging van het besluit van 16 april 2008. De PVNT is door het niet horen niet in haar belangen geschaad. Zij heeft ter zitting haar standpunt kunnen toelichten.

2.6. Het beroep is ongegrond.

2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, voorzitter, en mr. W.D.M. van Diepenbeek en mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.R. Poot, ambtenaar van Staat.

w.g. Ligtelijn-van Bilderbeek w.g. Poot

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 25 juni 2008

362.