Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BD3094

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
29-05-2008
Datum publicatie
04-06-2008
Zaaknummer
200802433/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 12 februari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Leeuwarden (hierna: de raad) bij besluit van

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200802433/2.

Datum uitspraak: 29 mei 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

de vereniging Vereniging Milieudefensie, gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

en

het college van gedeputeerde staten van Fryslân,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 12 februari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Leeuwarden (hierna: de raad) bij besluit van

18 juni 2007 vastgestelde bestemmingsplan "De Zuidlanden, Plandeel Oost".

Tegen dit besluit heeft onder meer de vereniging Vereniging Milieudefensie (hierna: Milieudefensie) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 8 april 2008, beroep ingesteld. Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 8 april 2008, heeft Milieudefensie de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 23 mei 2008, waar Milieudefensie, vertegenwoordigd door [gemachtigde], en de raad, vertegenwoordigd door ir. J. de Boer, ambtenaar van de gemeente, en mr. J.V. van Ophem, advocaat te Leeuwarden, zijn verschenen. Voorts is daar gehoord de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij De Zuidlanden B.V. (hierna: GEM De Zuilanden), vertegenwoordigd door mr. G. Folmer.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet middels de uit te werken bestemming "Woongebied (uit te werken) (WGU)" in de bouw van 150 woningen en via een wijzigingbevoegdheid is de bouw van maximaal 300 woningen voorzien. Het plangebied maakt deel uit van een omvangrijker gebied ten zuiden van Leeuwarden, het nieuw te ontwikkelen stadsdeel De Zuidlanden, waarbinnen de bouw van in totaal 6.500 woningen is voorzien.

2.3. Milieudefensie stelt dat het college ten onrechte goedkeuring heeft verleend aan het plan en beoogt met haar verzoek mogelijk onomkeerbare gevolgen van inwerkingtreding hiervan te voorkomen. Milieudefensie vreest dat het plangebied, dat van belang is voor weidevogels zoals de grutto en de tuureluur, ernstig zal worden aangetast.

2.4. Ter zitting is door het gemeentebestuur en GEM De Zuidlanden verklaard dat er op basis van dit bestemmingsplan geen werkzaamheden in het plangebied zullen plaatsvinden totdat de Afdeling uitspraak zal hebben gedaan in de bodemzaak. Daartoe zullen evenmin bouwvergunningen en aanlegvergunningen worden aangevraagd. Gelet hierop stelt de voorzitter vast dat Milieudefensie geen spoedeisend belang heeft bij het treffen van een voorlopige voorziening.

2.5. Gelet op het vorenstaande dient het verzoek van Milieudefensie te worden afgewezen.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. M. Oosting, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R. Kegge, ambtenaar van Staat.

w.g. Oosting w.g. Kegge

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 29 mei 2008

459.