Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BC5248

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
27-02-2008
Datum publicatie
27-02-2008
Zaaknummer
200701915/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 4 juli 2006 heeft de stadsdeelraad van het stadsdeel ZuiderAmstel van de gemeente Amsterdam (hierna: de stadsdeelraad) het bestemmingsplan "Prinses Irenebuurt en omgeving" (hierna: het plan) vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200701915/1.

Datum uitspraak: 27 februari 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging "Vereniging Vrienden van het Beatrixpark", gevestigd te Amsterdam,

appellante,

en

het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 4 juli 2006 heeft de stadsdeelraad van het stadsdeel ZuiderAmstel van de gemeente Amsterdam (hierna: de stadsdeelraad) het bestemmingsplan "Prinses Irenebuurt en omgeving" (hierna: het plan) vastgesteld.

Verweerder heeft bij zijn besluit van 20 februari 2007, kenmerk 2007-8507, over de goedkeuring ervan beslist.

Tegen dit besluit heeft de vereniging "Vereniging Vrienden van het Beatrixpark" (hierna: de Vereniging) bij brief van 16 maart 2007, bij de Raad van State ingekomen op 19 maart 2007 beroep ingesteld.

Bij brief van 25 juni 2007 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 februari 2008, waar de Vereniging, vertegenwoordigd door mr. F.C.S. Warendorf en verweerder, vertegenwoordigd door mr. H.T. Ziengs en mr. S.J.P.A.M. van Herpen, ambtenaren in dienst van de provincie, zijn verschenen. Voorts is daar gehoord de stadsdeelraad, vertegenwoordigd door mr. M.C.A. Donker, ambtenaar van het stadsdeel.

2. Overwegingen

2.1. Het plangebied wordt begrensd door het Zuideramstelkanaal in het westen en noorden, het Beatrixpark in het noordoosten, de Boerenwetering in het oosten en de Prinses Irenestraat en de Fred Roeskestraat in het Zuiden. Het plan heeft overwegend een conserverend karakter.

2.2. De Vereniging betoogt dat verweerder in het bestreden besluit ten onrechte haar bedenkingen buiten beschouwing heeft gelaten. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de bedenkingen niet steunen op een bij de stadsdeelraad ingekomen zienswijze en evenmin zijn gericht tegen een bij de vaststelling van het plan gewijzigd onderdeel van het plan.

2.2.1. De stadsdeelraad heeft het plan op 4 juli 2006 gewijzigd vastgesteld. De wijziging betreft, voor zover thans van belang, het intekenen van de grenzen van het gemeentelijk monument "Beatrixpark" door middel van het opnemen op de plankaart van de aanduiding "Overig waardevol of beperkingsgebied Gemeente monument".

2.2.2. Tegen deze wijziging heeft de Vereniging bedenkingen ingebracht met als strekking dat de ingetekende grens onjuist is omdat delen van de gronden in het noord-oostelijk deel van het Beatrixpark aangeduid als "Overig waardevol of beperkingsgebied Gemeente monument" niet behoren tot het grondgebied van het stadsdeel ZuiderAmstel en dat een deel van de gronden in het noord-oostelijk deel van het Beatrixpark ten onrechte niet is aangeduid als "Overig waardevol of beperkingsgebied Gemeente monument. Verweerder heeft miskend dat de bedenkingen van de Vereniging zijn gericht tegen een bij de vaststelling van het plan gewijzigd onderdeel van het plan.

Gelet hierop en nu verweerder in het bestreden besluit ook anderszins niet op de bedenkingen van de Vereniging is ingegaan, is het bestreden besluit genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Het beroep van de Vereniging is gegrond. Het bestreden besluit dient wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht te worden vernietigd.

2.3. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 20 februari 2007, kenmerk 2007-8507;

III. gelast dat de provincie Noord-Holland aan de vereniging "Vereniging Vrienden van het Beatrixpark" het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 285,00 (zegge: tweehonderdvijfentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.C.K.W. Bartel, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A.M.E.A. Neuwahl, ambtenaar van Staat.

w.g. Bartel w.g. Neuwahl

Lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 27 februari 2008

280-525.