Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BC3583

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
06-02-2008
Datum publicatie
06-02-2008
Zaaknummer
200704804/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 19 september 2006 heeft de gemeenteraad van Eindhoven, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni en 29 augustus 2006, het bestemmingsplan "Tongelresche Akkers" vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wet op de Ruimtelijke Ordening 28
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 1:2
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2008/183
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200704804/1.

Datum uitspraak: 6 februari 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap SB&O B.V., gevestigd te Middelbeers, gemeente Oirschot,

appellante,

en

het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 19 september 2006 heeft de gemeenteraad van Eindhoven, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni en 29 augustus 2006, het bestemmingsplan "Tongelresche Akkers" vastgesteld.

Verweerder heeft bij zijn besluit van 1 mei 2007, no. 1230845, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan.

Tegen dit besluit heeft de besloten vennootschap SB&O B.V. (hierna: SB&O) bij brief van 10 juli 2007, bij de Raad van State ingekomen op 11 juli 2007, beroep ingesteld.

Bij brief van 6 augustus 2007 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 januari 2008, waar SB&O, vertegenwoordigd door mr. K.M. Peters, advocaat te Tilburg, is verschenen. Voorts is als partij gehoord Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (hierna: Ballast Nedam), vertegenwoordigd door mr. M.C. Brans advocaat te Amsterdam.

2. Overwegingen

2.1. SB&O, eigenaar en exploitant van een gedeelte van het winkelcentrum 't Karregat, voert aan dat het centrum Doornakkers ten onrechte buiten het plangebied is gelaten en dat verweerder daarom ten onrechte goedkeuring aan het plan heeft verleend. SB&O wenst de winkelvoorzieningen in 't Karregat uit te breiden ten behoeve van de wijk Doornakkers en de met het plan voorziene wijk Tongelresche Akkers en ziet deze wens doorkruist doordat het gemeentebestuur, naar zij stelt, expliciet kiest voor realisatie van het centrum Doornakkers met een winkelcentrum en uitbreiding van het winkelcentrum 't Karregat afwijst. Zoals in het beroepschrift verwoord, ziet haar bezwaar dus feitelijk op de winkelvoorziening in het centrum Doornakkers en niet op de woningen die met het plan mogelijk worden gemaakt. Zij komt tegen het plan op omdat het centrum Doornakkers en de wijk Tongelresche Akkers vanwege de nauwe samenhang volgens haar in één bestemmingsplan hadden moeten worden ondergebracht en is van mening dat alleen op die wijze een algehele, complete en vooral zorgvuldige belangenafweging gemaakt kan worden, waarbij ook rekening wordt gehouden met haar belang. Zij vreest ten gevolge van het opknippen van de procedure in afzonderlijke besluiten voor voldongen feiten te worden geplaatst ten aanzien van de winkelvoorziening in het centrum Doornakkers.

2.2. Verweerder heeft bij het bestreden besluit, voor zover hier van belang, het plan goedgekeurd. Hij heeft naar aanleiding van de bezwaren van SB&O naar voren gebracht dat de vestiging van winkelvoorzieningen in het geplande wijkcentrum Doornakkers op grond van het aldaar geldende bestemmingsplan, noch op basis van het onderhavige plan mogelijk is en dat het gemeentebestuur voor de vestiging van een wijkcentrum, in het bijzonder detailhandel, nog een bestemmingsplanprocedure of een zelfstandige projectprocedure zal dienen te volgen, in welke procedure SB&O tegen de dan beoogde plannen zal kunnen opkomen.

2.3. Ballast Nedam heeft betoogd dat het beroep niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Zij heeft aangevoerd dat, gezien de afstand van het winkelcentrum 't Karregat tot het plangebied, het belang van SB&O niet rechtstreeks bij het besluit tot goedkeuring van het plan is betrokken.

2.3.1. Niet in geschil is dat het winkelcentrum 't Karregat op een afstand van ongeveer 600 meter van het plangebied is gelegen en dat SB&O geen bezwaren heeft tegen het plan als zodanig. Het belang van SB&O houdt verband met de mogelijke ontwikkeling van het centrum Doornakkers, met name voor zover daarin zal worden voorzien in winkelvoorzieningen. Vaststaat dat het voor die gronden geldende planologische regime niet in die mogelijkheid voorziet en dat het onderhavige bestemmingsplan daarin geen verandering brengt. Anders dan SB&O betoogt, ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat met dit bestemmingsplan voldongen feiten zullen ontstaan met onomkeerbare gevolgen voor de door SB&O voorgestane ontwikkeling. Dit leidt de Afdeling tot het oordeel dat SB&O door dit plan feitelijk niet in een belang wordt getroffen. Indien de planologische besluitvorming zal plaatsvinden die de door SB&O gevreesde ontwikkeling mogelijk zal maken, kan zij daartegen, voor zover zij daardoor rechtstreeks in een belang wordt geraakt, rechtsmiddelen aanwenden.

De conclusie is dat SB&O geen belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bij het bestreden besluit is en dat zij daartegen ingevolge artikel 54, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening geen beroep kan instellen.

Het beroep is niet-ontvankelijk.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep van SB&O niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A.P. de Rooy, ambtenaar van Staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. De Rooy

Lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 6 februari 2008

59.