Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BC3031

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25-01-2008
Datum publicatie
30-01-2008
Zaaknummer
200707922/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 25 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Berkelland (hierna: het college) aan [verzoeker] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het schieten van kleiduiven op het adres [locatie] (ongenummerd) te [plaats], kadastraal bekend gemeente Neede, sectie […], nummers […] en […]. Dit besluit is op 3 oktober 2007 ter inzage gelegd.

Wetsverwijzingen
Wet milieubeheer
Wet milieubeheer 8.11
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2009/442
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200707922/2.

Datum uitspraak: 25 januari 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker], wonend te [woonplaats], gemeente Berkelland,

en

het college van burgemeester en wethouders van Berkelland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 25 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Berkelland (hierna: het college) aan [verzoeker] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het schieten van kleiduiven op het adres [locatie] (ongenummerd) te [plaats], kadastraal bekend gemeente Neede, sectie […], nummers […] en […]. Dit besluit is op 3 oktober 2007 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoeker] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 12 november 2007, beroep ingesteld.

Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 21 januari 2008, waar [verzoeker], in persoon en bijgestaan door [gemachtigde], en het college, vertegenwoordigd door L.J. Oude Lenferink en J.H. te Paske, ambtenaren in dienst van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. [verzoeker] verzoekt om in afwachting van de realisatie van de geluidreducerende voorzieningen zoals bedoeld in vergunningvoorschrift 2.20 niet te hoeven voldoen aan de geluidgrenswaarden van de voorschriften 2.2 en 2.3.

2.3. Verweerder heeft ter zitting te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen inwilliging van dit verzoek. Gelet hierop en gezien de omstandigheid dat van de indieners van een beroepschrift enkel [verzoeker] zich richt tegen het geluidaspect, ziet de voorzitter aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.4. Het college dient ten aanzien van [verzoeker] op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. treft de voorlopige voorziening dat in afwachting van de realisatie van de geluidreducerende voorzieningen zoals bedoeld in vergunningvoorschrift 2.20 niet hoeft te worden voldaan aan de vergunningvoorschriften 2.2 en 2.3;

II. veroordeelt het college tot vergoeding van bij [verzoeker] in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 685,78 (zegge: zeshonderdvijfentachtig euro en achtenzeventig cent), waarvan € 644,00, is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de gemeente Berkelland aan [verzoeker] onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

III. gelast dat de gemeente Berkelland aan [verzoeker] het door hem voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 143,00 (zegge: honderddrieënveertig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. L.A.M. van Hamond, ambtenaar van Staat.

w.g. Brink w.g. Van Hamond

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 25 januari 2008

446.