Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BC2112

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
16-01-2008
Datum publicatie
17-01-2008
Zaaknummer
200703897/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) krachtens het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit horeca), zoals dat ten tijde van dit besluit gold, nadere eisen gesteld met betrekking tot de horeca-inrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Niho B.V." (hierna: Niho B.V.) op het perceel Hoofdstraat 167-2 te Apeldoorn. Dit besluit is op 27 april 2007 ter inzage gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Horeca 2008/2117
ABkort 2008/49
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200703897/1.

Datum uitspraak: 16 januari 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Niho B.V., handelend onder de naam "Confetti", gevestigd te Apeldoorn,

appellante,

en

het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 27 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) krachtens het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit horeca), zoals dat ten tijde van dit besluit gold, nadere eisen gesteld met betrekking tot de horeca-inrichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Niho B.V." (hierna: Niho B.V.) op het perceel Hoofdstraat 167-2 te Apeldoorn. Dit besluit is op 27 april 2007 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft Niho B.V. bij brief van 6 juni 2007, bij de Raad van State ingekomen op 6 juni 2007, beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 2 juli 2007.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 januari 2008, waar Niho B.V., vertegenwoordigd door mr. M.S. van den Berg, advocaat te Apeldoorn, en A. Holterman, en het college, vertegenwoordigd door M. Bomhof, ambtenaar in dienst van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) in werking getreden. Ingevolge artikel 6.43 van dat Besluit is het Besluit horeca met die inwerkingtreding ingetrokken. Voorts volgt uit het overgangsrecht als opgenomen in hoofdstuk 6 van het Besluit dat de bij het bestreden besluit gestelde nadere eisen met de inwerkingtreding van het Besluit van rechtswege zijn vervallen, nu het besluit tot vaststelling van de nadere eisen op 1 januari 2008 nog niet onherroepelijk was.

Nu het beroep van Niho B.V. zich richt tegen nadere eisen die van rechtswege zijn vervallen, heeft zij in zoverre geen belang meer bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het bestreden besluit. Ook anderszins is niet gebleken dat Niho B.V. nog processueel belang heeft bij een oordeel over de rechtmatigheid van het besluit

2.2. Het beroep is niet-ontvankelijk.

2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. P.J. Blok, ambtenaar van Staat.

w.g. Brink w.g. Blok

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 16 januari 2008

428.