Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2008:BC1528

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
09-01-2008
Datum publicatie
09-01-2008
Zaaknummer
200703448/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 20 juni 2006 heeft de raad van de gemeente Maasbree (hierna: de gemeenteraad), voor zover hier van belang, een verzoek van stichting 'Akkoord!' primair openbaar (hierna: 'Akkoord!') om een openbare basisschool op een plan van scholen 2007-2009 op te nemen afgewezen en geen plan van scholen vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Wet op het primair onderwijs
Wet op het primair onderwijs 75
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 1:2
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200703448/1.

Datum uitspraak: 9 januari 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de stichting Stichting 'Akkoord!' primair openbaar, gevestigd te Venlo,

appellante,

en

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 20 juni 2006 heeft de raad van de gemeente Maasbree (hierna: de gemeenteraad), voor zover hier van belang, een verzoek van stichting 'Akkoord!' primair openbaar (hierna: 'Akkoord!') om een openbare basisschool op een plan van scholen 2007-2009 op te nemen afgewezen en geen plan van scholen vastgesteld.

Bij besluit van 10 april 2007 heeft de staatssecretaris het door 'Akkoord!' hiertegen ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen dit besluit heeft 'Akkoord!' bij brief van 16 mei 2007, bij de Raad van State ingekomen op 18 mei 2007, beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 2 juli 2007.

Bij brief van 24 juli 2007 heeft de gemeenteraad een reactie ingediend.

Bij brief van 31 juli 2007 heeft de staatssecretaris een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 november 2007, waar 'Akkoord!', vertegenwoordigd door mr. J. Schutter en J.L.M. Derks, en de staatssecretaris, vertegenwoordigd door mr. M.A. van der Meer en mr. M.Y. van Hattum, beiden ambtenaar werkzaam bij de Centrale Financiën Instellingen, zijn verschenen.

Voorts is als partij gehoord de gemeenteraad, vertegenwoordigd door drs. C. Wijnhoven, ambtenaar in dienst van de gemeente Maasbree.

2.    Overwegingen

2.1.    Ingevolge artikel 48, eerste lid, van de Wet op het Primair Onderwijs (hierna: de WPO), voor zover hier van belang, kan een gemeenteraad besluiten dat een of meer openbare scholen in de gemeente in stand worden gehouden door een stichting die zich ten doel stelt het in stand houden van een of meer openbare scholen

   Ingevolge het vierde lid, voor zover hier van belang, is het statutaire doel van de stichting uitsluitend het geven van openbaar onderwijs.

   Ingevolge artikel 71, aanhef en onder a, van de WPO kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen een besluit of een van rechtswege verleende goedkeuring als bedoeld in de afdelingen 2 en 9 van deze titel.

   Ingevolge artikel 72, eerste lid, van de WPO, voor zover hier van belang, zijn voor de toepassing van deze titel de voorschriften die betrekking hebben op bijzondere scholen, van overeenkomstige toepassing op openbare scholen die in stand worden gehouden door een stichting als bedoeld in artikel 48, tenzij het tegendeel blijkt.

   Ingevolge het tweede lid, voor zover hier van belang, wordt, indien een openbare school in stand wordt gehouden door een stichting, deze aangemerkt als een door de gemeente in stand gehouden openbare school voor de toepassing van afdeling 2.

   Ingevolge artikel 75, eerste lid, van de WPO gaat een voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad dat de opneming in het plan van een of meer openbare scholen bevat, vergezeld van de in deze bepaling genoemde stukken.

   Ingevolge artikel 80, eerste lid, van de WPO, voor zover hier van belang, kunnen de verzoekers, indien de gemeenteraad een verzoek tot opneming in het plan van een openbare school niet heeft ingewilligd, administratief beroep instellen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

2.2.    'Akkoord!' heeft de gemeenteraad verzocht een openbare school op het plan van scholen 2007-2009 op te nemen. De gemeenteraad heeft dit verzoek afgewezen en geen plan van scholen vastgesteld, omdat uit de overgelegde gegevens blijkt dat het niet aannemelijk is dat de school zal worden bezocht door het vereiste aantal leerlingen.

   De staatssecretaris heeft het administratief beroep van 'Akkoord!' tegen dat besluit niet-ontvankelijk verklaard, omdat 'Akkoord!' niet kan worden aangemerkt als verzoeker als bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de WPO.

2.3.    'Akkoord!' betoogt dat de staatssecretaris heeft miskend dat zij moet worden aangemerkt als verzoeker in de zin van artikel 80, eerste lid, van de WPO, nu zij heeft verzocht om een openbare school op het plan van scholen op te nemen. Voorts betoogt zij dat, indien niet als verzoeker in de zin van artikel 80 van de WPO kan worden aangemerkt, de staatssecretaris haar administratief beroep had moeten doorzenden aan de Afdeling, nu zij in elk geval belanghebbende is bij de weigering van de gemeenteraad en zij derhalve op grond van artikel 71 van de WPO daartegen beroep kon instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

2.3.1.    Het betoog faalt. De staatssecretaris heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat 'Akkoord!' niet kan worden aangemerkt als verzoeker in de zin van artikel 80 van de WPO, nu uit artikel 75, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 72, tweede lid, van de WPO volgt dat indien een openbare school in stand wordt gehouden door een stichting, de procedure voor het stichten van een openbare school niet aanvangt met een verzoek van de desbetreffende stichting, maar met een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Dat 'Akkoord!' feitelijk een verzoek aan de gemeenteraad heeft gedaan, maakt niet dat zij daarmee alsnog als verzoeker in de zin van artikel 80 kan worden aangemerkt.

   Blijkens de statuten van 'Akkoord!', gelezen in samenhang met artikel 48, eerste en vierde lid, van de WPO, is haar doelstelling het in stand houden van openbaar basisonderwijs, niet het stichten van openbare scholen. 'Akkoord!' kan daarom evenmin worden aangemerkt als belanghebbende bij het besluit van de gemeenteraad geen openbare basisschool op een plan van scholen op te nemen en geen plan van scholen vast te stellen. Voor haar stond tegen dat besluit dan ook geen beroep open bij de Afdeling, zodat zij geen bezwaar kon maken bij de gemeenteraad tegen het besluit. De staatssecretaris hoefde het beroep van 'Akkoord!' dan ook niet ter behandeling als bezwaar aan de gemeenteraad door te zenden.

2.4.    Het beroep is ongegrond.

2.5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, Voorzitter, en mr. J.H.B. van der Meer en mr. D. Roemers, Leden, in tegenwoordigheid van mr. M.R. Poot, ambtenaar van Staat.

w.g. Slump     w.g. Poot

Voorzitter     ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 9 januari 2008

362.