Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BC0499

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-12-2007
Datum publicatie
19-12-2007
Zaaknummer
200703550/1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 4 oktober 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een tankstation op het perceel [locatie] te Sint-Michielsgestel (hierna: het perceel).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200703550/1.

Datum uitspraak: 19 december 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak in zaak nr. 06/2308 van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 11 april 2007 in het geding tussen:

[wederpartijen], beiden wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 4 oktober 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een tankstation op het perceel [locatie] te Sint-Michielsgestel (hierna: het perceel).

Bij besluit van 14 maart 2006, voor zover thans van belang, heeft het college het daartegen door onder meer [wederpartijen] gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 11 april 2007, verzonden op 18 april 2007, heeft de rechtbank 's-Hertogenbosch (hierna: de rechtbank) het daartegen door [wederpartijen] ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 14 maart 2006 vernietigd en bepaald dat het college een nieuw besluit neemt met inachtneming van hetgeen in die uitspraak is overwogen. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief, die op 23 mei 2007 bij de Raad van State is ingekomen, hoger beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 15 juni 2007. Deze brieven zijn aangehecht.

Na afloop van het vooronderzoek is een nader stuk ontvangen van [vergunninghoudster]. Dat is aan de andere partijen toegezonden.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 november 2007, waar appellant in persoon, bijgestaan door mr. J. Schoneveld, en het college, vertegenwoordigd door J.D.J.M. Klinkenberg, ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is als partij gehoord [1 wederpartij], verschenen in persoon en bijgestaan door L. Sanders.

2.    Overwegingen    

2.1.    Bij brief van 26 februari 2007 heeft het college [vergunninghoudster] bericht dat de bouwvergunning op haar verzoek is overgeschreven op naam van appellant.

2.2.    Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Stokhoek Herziening 1988" (hierna: het bestemmingsplan) rust op het perceel de bestemming "Garagebedrijf (GB)".    

   Ingevolge artikel 19 van de bij het bestemmingsplan behorende voorschriften (hierna: de planvoorschriften) mogen op de als zodanig bestemde gronden uitsluitend bouwwerken, daaronder begrepen een bij het bedrijf behorende woning, ten behoeve van de uitoefening van een garagebedrijf - de verkoop van motorbrandstoffen, uitgezonderd de opslag en verkoop van vloeibaar petroleumgas (LPG), daaronder begrepen - worden gebouwd.

2.3.    Appellant komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat het bouwplan in strijd is met artikel 19 van de planvoorschriften. Daartoe betoogt hij dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat uit dat artikel volgt dat de verkoop van motorbrandstoffen ondergeschikt dient te zijn aan het garagebedrijf.

2.3.1.    Dit betoog slaagt. Artikel 19 bepaalt, voor zover hier van belang, dat op gronden met de aanduiding "Garagebedrijf (GB)" uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van een garagebedrijf mogen worden gebouwd, en dat onder een garagebedrijf ook wordt begrepen de verkoop van motorbrandstoffen. Daaruit volgt dat het oprichten van bouwwerken ten behoeve van een tankstation, zoals aangevraagd, is toegestaan. De rechtbank heeft dat miskend.

2.4.    Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het door [wederpartijen] bij de rechtbank ingestelde beroep ongegrond verklaren, nu hetgeen zij in beroep hebben aangevoerd geen grond betreft waarop ingevolge artikel 44, eerste lid, van de Woningwet de verlening van de bouwvergunning mag worden geweigerd.

2.5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. In deze situatie is er geen aanleiding te bepalen dat het door appellant in hoger beroep betaalde griffierecht door de gemeente Sint-Michelsgestel wordt vergoed. Een redelijke toepassing van artikel 43, eerste lid, van de Wet op de Raad van State brengt met zich dat - naar analogie van artikel 41, vijfde lid - het griffierecht door de Secretaris van de Raad van State aan appellant wordt terugbetaald.    

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I.    verklaart het hoger beroep gegrond;

II.    vernietigt de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 11 april 2007 in zaak nr. 06/2308;

III.    verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep ongegrond;

IV.    bepaalt dat de Secretaris van de Raad van State aan appellant het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 214,00 (zegge: tweehonderdveertien euro) voor de behandeling van het hoger beroep terugbetaalt.

Aldus vastgesteld door mr. M. Vlasblom, Voorzitter, en mr. W. Konijnenbelt en mr. W.D.M. van Diepenbeek, Leden, in tegenwoordigheid van mr. A.L.M. Steinebach-de Wit, ambtenaar van Staat.

w.g. Vlasblom     w.g. Steinebach-de Wit

Voorzitter     ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 december 2007

328-530.