Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BB7275

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
29-10-2007
Datum publicatie
07-11-2007
Zaaknummer
200706893/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 10 april 2007 heeft verweerster locaties aangewezen voor containers voor de inzameling van huishoudelijk afval.

Wetsverwijzingen
Wet milieubeheer
Wet milieubeheer 10.26
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAF 2007/72 met annotatie van Van der Meijden
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200706893/2

Datum uitspraak: 29 oktober 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekster], wonend te [woonplaats],

en

het dagelijks bestuur van het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer,

verweerster.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 10 april 2007 heeft verweerster locaties aangewezen voor containers voor de inzameling van huishoudelijk afval.

Tegen dit besluit heeft onder meer verzoekster bij brief van 26 september 2007, bij de Raad van State ingekomen op 27 september 2007, beroep ingesteld.

Bij brief van 24 september 2007, bij de Raad van State ingekomen op 27 september 2007, heeft verzoekster de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft de zaak ter zitting behandeld op 15 oktober 2007, waar verzoekster, in persoon en bijgestaan door M.A. Koster, en verweerster, vertegenwoordigd door mr. E. Croon, zijn verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Verweerster heeft betoogd dat verzoekster te laat beroep heeft ingesteld en binnen de termijn voor het indienen van zienswijzen geen zienswijze heeft ingediend.

   Verzoeker heeft bezwaar tegen de aanwijzing van de container in de Nico Snijderstraat die is bestemd voor bewoners van de nabij gelegen Frans Duwaerstraat.

   Op grond van het verhandelde ter zitting is naar het oordeel van de Voorzitter niet onaannemelijk, dat de omstandigheid dat de containers bestemd zijn voor bewoners van een andere straat dan de straat waarin ze zijn geplaatst, heeft geleid tot onduidelijkheden in verband waarmee de gestelde formele tekortkomingen verschoonbaar zijn.

2.3.    Ingevolge artikel 10.26 van de Wet milieubeheer - voor zover te dezen van belang - kan de gemeenteraad in afwijking van artikel 10.21, in het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen bij de afvalstoffenverordening bepalen dat huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld nabij elk perceel.

   Ingevolge artikel 17 in samenhang met bijlage 1 van de Afvalstoffenverordening 2005 van de stadsdeelraad Geuzenveld-Slotermeer kan inzameling van huishoudelijk restafval plaatsvinden nabij de percelen en bedraagt de maximale loopafstand vanaf de woning tot restafvalcontainers 75 meter. Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen bepalen dat de maximale loopafstand wordt vastgesteld op ten hoogste 125 meter.

2.4.    Verzoekster betoogt dat de locatie van de achter haar woning te plaatsen container hinder tot gevolg heeft. Daarbij heeft ze gewezen op stank- en geluidoverlast en overlast van ongedierte.

2.4.1.    Ter zitting is gebleken dat de desbetreffende ondergrondse container in een smalle groenstrook op een afstand van ongeveer 3 meter van de tuin en ongeveer 6 meter van de woning van verzoekster zal worden geplaatst. Verweerder heeft wat betreft het gevoerde beleid gesteld, dat afval nabij containers regelmatig wordt opgeruimd, dat de containers afhankelijk van het afvalaanbod een of meerdere malen per week worden geleegd en dat de containers met een zekere regelmaat worden ontsmet. De Voorzitter acht aannemelijk dat daarmee de hinder voor omwonenden wordt beperkt.

   Met betrekking tot een door verzoekster aangegeven alternatieve locatie die ligt nabij een blinde muur van een woning, heeft verweerder naar het oordeel van de Voorzitter genoegzaam aangegeven, dat de aanwezigheid van leidingen in de ondergrond een belemmering vormt. Verder is niet gebleken dat de locatie waar verzoekster bezwaar tegen heeft niet voldoet aan de daarvoor door verweerder gehanteerde criteria.

2.5.    Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. P.A. Melse, ambtenaar van Staat.

w.g. Brink     w.g. Melse

Voorzitter     ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 29 oktober 2007

191