Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BB4679

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
03-10-2007
Datum publicatie
03-10-2007
Zaaknummer
200700895/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 20 juni 2006 heeft verweerder het verzoek van appellant om met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer de aan [vergunninghouder] bij besluit van 15 december 1993 verleende vergunning voor een hondenkennel op het perceel [locatie] te [plaats] te wijzigen, afgewezen.

Wetsverwijzingen
Wet milieubeheer
Wet milieubeheer 1.1
Wet milieubeheer 8.23
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 3:46
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Omgevingsvergunning in de praktijk 2007/1275
JOM 2007/635
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200700895/1.

Datum uitspraak: 3 oktober 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te [woonplaats], gemeente Noordenveld,

en

het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 20 juni 2006 heeft verweerder het verzoek van appellant om met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer de aan [vergunninghouder] bij besluit van 15 december 1993 verleende vergunning voor een hondenkennel op het perceel [locatie] te [plaats] te wijzigen, afgewezen.

Bij besluit van 22 december 2006 heeft verweerder het door appellant hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 31 januari 2007, bij de Raad van State ingekomen op 1 februari 2007, beroep ingesteld.

Bij brief van 16 mei 2007 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van appellant en [vergunninghouder]. Deze zijn aan de andere partijen toegezonden.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 14 augustus 2007, waar appellant, in persoon en bijgestaan door mr. A.J. Glastra, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. R. Attema en J.W. Piek, ambtenaren van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is als partij gehoord [vergunninghouder].

2.    Overwegingen

2.1.    Aan het bestreden besluit van verweerder ligt de overweging ten grondslag dat de hondenkennel niet langer kan worden aangemerkt als een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Derhalve is het wijzigen van de bij besluit van 15 december 1993 voor de hondenkennel verleende vergunning volgens verweerder niet aan de orde.

2.2.    Appellant stelt dat de hondenkennel van [vergunninghouder] moet worden aangemerkt als een vergunningplichtige inrichting in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Hij voert hiertoe onder meer aan dat het hier een groot hondenras betreft en dat de verkoop van pups via onder andere het internet geschiedt. Verder wijst hij op de geringe afstand tussen de hondenkennel en zijn woning.

2.3.    Ingevolge artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer dient onder  inrichting te worden verstaan: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

2.4.    Blijkens de stukken worden in de hondenkennel maximaal 9 honden gehouden. Gelet op dit aantal en het verhandelde ter zitting kan niet worden gesproken van een bedrijfsmatige activiteit noch van een bedrijvigheid in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is. De hondenkennel kan daarom niet worden aangemerkt als een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer. In zoverre komt aan de voor de hondenkennel in 1993 verleende vergunning geen betekenis meer toe. De vergunning is echter niet ingetrokken. Zolang dit niet het geval is kan onder deze vergunning opnieuw een inrichting worden opgericht en in werking worden gebracht. Zonder enige betekenis is de vergunning dan ook niet. Dit brengt mee dat verweerder het verzoek tot wijziging van deze vergunning niet op toereikende gronden heeft afgewezen. Derhalve is het bestreden besluit in strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht niet deugdelijk gemotiveerd.

2.5.    Het beroep is gegrond. De bestreden beslissing op bezwaar komt voor vernietiging in aanmerking.

2.6.    Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I.    verklaart het beroep gegrond;

II.    vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld van 22 december 2006, kenmerk u06.12835;

III.    veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld tot vergoeding van bij appellant in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 322,00 (zegge: driehonderdtweeëntwintig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de gemeente Noordenveld aan appellant onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

IV.    gelast dat de gemeente Noordenveld aan appellant het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 141,00 (zegge: honderdeenenveertig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. F.B. van der Maesen de Sombreff, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll    w.g. Van der Maesen de Sombreff

Lid van de enkelvoudige kamer    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 3 oktober 2007

241-492.