Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BB3402

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
05-09-2007
Datum publicatie
12-09-2007
Zaaknummer
200705172/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 13 februari 2007 heeft verzoeker de erkenning van [wederpartij] voor het uitvoeren van periodieke keuringen van voertuigen tot en met 3500 kg voor de keuringsplaats met het keuringsinstantienummer […] te Rotterdam ingetrokken voor de duur van 12 weken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200705172/2.

Datum uitspraak: 5 september 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

de algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer, gevestigd te Zoetermeer,

verzoeker,

tegen de uitspraak in de zaken nos. VWET 07/2102 en WET 07/2103 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van 11 juli 2007 in het geding tussen:

[wederpartij],

en

verzoeker.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 13 februari 2007 heeft verzoeker de erkenning van [wederpartij] voor het uitvoeren van periodieke keuringen van voertuigen tot en met 3500 kg voor de keuringsplaats met het keuringsinstantienummer […] te Rotterdam ingetrokken voor de duur van 12 weken.

Bij besluit van 11 mei 2007 heeft verzoeker het daartegen door [wederpartij] gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 11 juli 2007 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam (hierna: de rechtbank) het daartegen door [wederpartij] ingestelde beroep gegrond verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd en bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit, hetgeen in dit geval inhoudt dat het besluit van 13 februari 2007 wordt herroepen.

Tegen deze uitspraak heeft verzoeker bij brief van 23 juli 2007, bij de Raad van State ingekomen op dezelfde dag, hoger beroep ingesteld.

Bij brief van 23 juli 2007, bij de Raad van State ingekomen op dezelfde, heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 augustus 2007, waar verzoeker, vertegenwoordigd door drs. J. Greidanus, werkzaam bij de Dienst Wegverkeer, en [wederpartij], in persoon en bijgestaan door mr. J.R. Juriaans, advocaat te Leiden, zijn verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Ingevolge artikel 45, zesde lid, van de Erkenningsregeling APK wordt, indien bij de steekproef wordt vastgesteld dat het voertuig niet voldoet aan de keuringseisen, het voertuig onterecht is af- of goedgekeurd, het keuringsrapport onjuist of onvolledig is ingevuld of indien wordt geconstateerd dat de voorschriften met betrekking tot de steekproef niet in acht zijn genomen, door de daartoe aangewezen functionaris van de Dienst Wegverkeer een steekproefcontrolerapport opgemaakt dat door deze wordt ondertekend alsmede door de keurmeester.

2.3.    Het steekproefcontrolerapport waarop verzoeker het in bezwaar gehandhaafde besluit heeft gebaseerd - waarin is vermeld dat het voertuig dat aan een steekproef was onderworpen niet aanwezig was - is niet mede ondertekend door de keurmeester wegens diens afwezigheid. De afwezigheid van de keurmeester is door verzoeker niet verwijtbaar geacht.

   Niet in geschil is dat de steekproefcontroleur, nadat hij had geconstateerd dat de keurmeester niet aanwezig was, het rapport niet ter ondertekening aan erkenninghouder [wederpartij] heeft voorgelegd, hoewel deze ter plaatse aanwezig was en uit de tekst van het formulier waarop het rapport is opgemaakt blijkt dat ook de erkenninghouder dit kan ondertekenen. Voorts heeft verzoeker ter zitting verklaard dat het gebruikelijk is om, indien de keurmeester het rapport niet kan ondertekenen, het rapport door een ander te laten ondertekenen en daarbij aan te tekenen of diegene tot tekenen bevoegd is. Onder deze omstandigheden is er geen aanleiding om op voorhand aan te nemen dat de aangevallen uitspraak, gelet op hetgeen de voorzieningenrechter heeft overwogen over de gang van zaken tijdens de steekproefcontrole, geen stand zal houden.

2.4.    Gelet hierop en de belangen van [wederpartij] bij het kunnen blijven uitvoeren van APK-keuringen in aanmerking genomen, bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.5.    Verzoeker dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    wijst het verzoek af;

II.    veroordeelt de algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer tot vergoeding van bij [wederpartij] in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 322,00 (zegge: driehonderdtweeëntwintig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het bedrag dient door de Dienst Wegverkeer aan [wederpartij] onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald.

Aldus vastgesteld door mr. T.M.A. Claessens, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. I.A. Molenaar, ambtenaar van Staat.

w.g. Claessens    w.g. Molenaar

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 5 september 2007

413-369.