Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BB3322

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
03-09-2007
Datum publicatie
13-09-2007
Zaaknummer
200705795/1
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring / doorbreking appèlverbod / schending beginsel hoor en wederhoor / voortgangsrapportage niet ontvangen

Voor kennisneming van een hoger beroep in weerwil van artikel 84, aanhef en onder a, van de Vw 2000 kan grond bestaan, indien sprake is van zodanige schending van eisen van goede procesorde dan wel fundamentele rechtsbeginselen, dat van een eerlijk proces geen sprake is. Niet in geschil is dat de staatssecretaris de voortgangsgegevens omtrent de uitzetting van appellant uitsluitend naar de rechtbank heeft gezonden. Voorts is niet gebleken dat de gemachtigde van appellant, hoewel de rechtbank ermee bekend was dat appellant zich door deze liet vertegenwoordigen, door toezending door de rechtbank de beschikking over die voortgangsrapportage heeft gekregen en door de rechtbank in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren. Daarom moet worden geoordeeld dat de uitspraak is gedaan met schending van het beginsel van hoor en wederhoor, zodanig, dat geen sprake is geweest van een eerlijk proces en de Afdeling van het hoger beroep kennis neemt, hoewel de Vw 2000 daartoe geen specifieke grondslag biedt.

Wetsverwijzingen
Vreemdelingenwet 2000
Vreemdelingenwet 2000 59
Vreemdelingenwet 2000 84
Vreemdelingenwet 2000 96
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JV 2007/471
RV20070066 met annotatie van Baudoin P.J.A.M. Piet
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200705795/1.

Datum uitspraak: 3 september 2007

RAAD VAN STATE

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

[Appellant],

appellant,

tegen de uitspraak in zaak no. AWB 07/30701 van de rechtbank 's Gravenhage, nevenzittingsplaats Assen, van 13 augustus 2007 in het geding tussen:

appellant

en

de Staatssecretaris van Justitie.

1. Procesverloop

Bij besluit van 1 mei 2007 is appellant in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 13 augustus 2007, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank ’s Gravenhage, nevenzittingsplaats Assen (hierna: de rechtbank), het door appellant tegen het voortduren van de bewaring ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief, bij de Raad van State binnengekomen op 14 augustus 2007, hoger beroep ingesteld. Tevens heeft hij daarbij de Afdeling verzocht hem schadevergoeding toe te kennen. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 21 augustus 2007 heeft de Staatssecretaris van Justitie (hierna: de staatssecretaris) een reactie ingediend.

Vervolgens is het onderzoek gesloten.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 84, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000), voor zover thans van belang, staat, in afwijking van artikel 37, eerste lid, van de Wet op de Raad van State (hierna: de Wet RvS), geen hoger beroep open tegen een uitspraak van de rechtbank over een besluit op grond van hoofdstuk 5 van de Vw 2000.

2.2. Het door appellant ingestelde beroep is een beroep in de zin van artikel 96, eerste lid, van de Vw 2000, gericht tegen het voortduren van een vrijheidsontnemende maatregel als bedoeld in het in hoofdstuk 5 van de Vw 2000 opgenomen artikel 59. De uitspraak van de rechtbank van 13 augustus 2007 is gedaan op dit beroep en is derhalve een uitspraak als bedoeld in artikel 96, tweede lid, van de Vw 2000. Hiertegen staat, anders dan bij een uitspraak als bedoeld in artikel 95, eerste lid, van de Vw 2000, geen hoger beroep open op de Afdeling.

2.3. Appellant betoogt dat de Afdeling niettemin van het hoger beroep kennis kan nemen. Nu de staatsecretaris de voortgangsrapportage uitsluitend twee maal naar de rechtbank heeft gezonden en niet naar zijn gemachtigde, heeft hij deze rapportage niet ontvangen en dientengevolge daarop niet kunnen reageren, hetgeen in strijd is met de beginselen van een goede procesorde, in het bijzonder het beginsel van hoor en wederhoor, aldus appellant.

2.3.1. Voor kennisneming van een hoger beroep in weerwil van artikel 84, aanhef en onder a, van de Vw 2000 kan grond bestaan, indien sprake is van zodanige schending van eisen van goede procesorde dan wel fundamentele rechtsbeginselen, dat van een eerlijk proces geen sprake is.

2.3.2. Niet in geschil is dat de staatssecretaris de voortgangsgegevens omtrent de uitzetting van appellant uitsluitend naar de rechtbank heeft gezonden. Voorts is niet gebleken dat de gemachtigde van appellant, hoewel de rechtbank ermee bekend was dat appellant zich door deze liet vertegenwoordigen, door toezending door de rechtbank de beschikking over die voortgangsrapportage heeft gekregen en door de rechtbank in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren.

2.3.3. Daarom moet worden geoordeeld dat de uitspraak is gedaan met schending van het beginsel van hoor en wederhoor, zodanig, dat geen sprake is geweest van een eerlijk proces en de Afdeling van het hoger beroep kennis neemt, hoewel de Vw 2000 daartoe geen specifieke grondslag biedt.

2.4. Uit het vorenoverwogene vloeit tevens voort dat het hoger beroep kennelijk gegrond is. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. De Afdeling zal de zaak met toepassing van artikel 44, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet RvS naar de rechtbank terugwijzen om te worden behandeld en beslist met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen.

2.5. De Afdeling zal de proceskosten in hoger beroep vaststellen. De rechtbank dient omtrent de vergoeding van deze kosten te beslissen.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Assen, van 13 augustus 2007 in zaak no. AWB 07/30701;

III. wijst de zaak naar de rechtbank terug;

IV. stelt de door appellant in verband met de behandeling van het hoger beroep gemaakte kosten vast op een bedrag van € 322,00 (zegge: driehonderdtweeëntwintig euro), en bepaalt dat de rechtbank beslist omtrent de vergoeding van deze kosten.

Aldus vastgesteld door mr. T.M.A. Claessens, Voorzitter, en mr. A.W.M. Bijloos en mr. C.H.M. van Altena, Leden, in tegenwoordigheid van mr. W.M.P. van Gemert, ambtenaar van Staat.

w.g. Claessens

Voorzitter

w.g. Van Gemert

ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 3 september 2007

243-549.

Verzonden: 3 september 2007

Voor eensluidend afschrift,

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,

mr. H.H.C. Visser,

directeur Bestuursrechtspraak