Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BB2129

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
13-08-2007
Datum publicatie
22-08-2007
Zaaknummer
200702682/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 29 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Renkum het bestemmingsplan "Oosterbeek-Zuid 2006" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200702682/2.

Datum uitspraak: 13 augustus 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te Oosterbeek, gemeente Renkum,

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 29 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Renkum het bestemmingsplan "Oosterbeek-Zuid 2006" vastgesteld.

Bij besluit van 27 februari 2007, no. 2006-015348, heeft verweerder beslist over de goedkeuring van dit plan.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij brief van 23 april 2007, bij de Raad van State ingekomen op 25 april 2007, beroep ingesteld. Verzoeker heeft zijn beroep aangevuld bij brief van 25 juli 2007. Bij brief van 23 april 2007, bij de Raad van State ingekomen op 25 april 2007, heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft de zaak ter zitting behandeld op 31 juli 2007, waar verzoeker, in persoon, en bijgestaan door R.E. Benschop, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. H.J.R.M. Nelissen, ambtenaar van de provincie, zijn verschenen. Voorts is daar gehoord de gemeenteraad van Renkum, vertegenwoordigd door J.G. Rutjes, ambtenaar van de gemeente.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Het besluit omtrent goedkeuring is op 2 maart 2007 verzonden aan de gemeenteraad. Het verzoek- en beroepschrift van verzoeker zijn per fax op 25 april 2007 ingekomen bij de Afdeling. De Voorzitter ziet, anders dan de gemeenteraad, geen aanleiding voor de verwachting dat het beroep van verzoeker in de bodemprocedure niet-ontvankelijk zal worden verklaard. Ingevolge artikel 29, derde lid, in samenhang met artikel 56a, onder b, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is de beroepstermijn begonnen op 10 april 2007 en geëindigd op 21 mei 2007. Hieruit volgt dat verzoeker zijn beroepschrift tijdig heeft ingediend.

2.3.    Het bestemmingsplan "Oosterbeek-Zuid 2006" is volgens de plantoelichting primair gericht op de actualisering van de bestaande planologische regeling, om daarmee een beter beheer van de bestaande situatie mogelijk te maken.

2.4.    Ter zitting is vast komen te staan dat het verzoek tot schorsing ziet op het plandeel met de bestemming "Maatschappelijke doeleinden" ter plaatse van het [perceel] van [locatie]. Verzoeker beoogt met zijn verzoek onomkeerbare gevolgen van inwerkingtreding van het plandeel te voorkomen. Ter zitting heeft verzoeker gesteld dat het verzoek met name is ingegeven door de vrees dat het pand zal worden verkocht, waarna gebruik zal worden gemaakt van de - zijns inziens - te ruime mogelijkheden die artikel 10, eerste lid, van de planvoorschriften biedt. Voorts vreest hij bij functiewijziging van het pand voor parkeeroverlast.

2.5.    Op het perceel is het dr. Leo Kannerhuis gevestigd, een instelling ten behoeve van de huisvesting en behandeling van autistische jongeren. Op het plandeel met de bestemming "Maatschappelijke doeleinden" staat het hoofdgebouw van de instelling. In de directe omgeving van het perceel staat een aantal tot de instelling behorende woningen waarin autistische jongeren zijn gehuisvest.

   Voor zover verzoeker stelt dat de bestemmingsbepaling van het vastgestelde plan ten opzichte van de bestemmingsbepaling in het ontwerpplan te ruim is, overweegt de Voorzitter dat geen grond bestaat voor het oordeel dat de gebruiksmogelijkheden binnen de bestemming "Maatschappelijke doeleinden", welke bestemming mede op verzoek van verzoeker is toegekend, zo wezenlijk verruimd zijn dat hierin grond zou moeten worden gezien het besluit op dit punt te schorsen. Op voorhand valt evenmin in te zien hoe functiewijziging van het pand zal leiden tot parkeeroverlast.

Voorts wordt overwogen dat, zo een ander gebruik dan het huidige al onomkeerbare gevolgen met zich zou brengen, niet is gebleken van een voornemen om het pand te verkopen. Hierbij wordt, naast het gegeven dat het pand in de huidige situatie al onderdeel uitmaakt van een groter complex met woningen ter plaatse die horen bij het dr. Leo Kannerhuis, tevens van betekenis geacht dat ter zitting naar voren is gebracht dat onlangs voor het aan het hoofdgebouw grenzende perceel bouwvergunning is verleend voor een gebouw waarin twaalf autistische jongeren kunnen worden gehuisvest.

2.6.    Gelet op het voorgaande ziet de Voorzitter geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient te worden afgewezen.

2.7.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. M. Oosting, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S. Langeveld, ambtenaar van Staat.

w.g. Oosting    w.g. Langeveld

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 13 augustus 2007

317-533.