Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BB0780

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25-07-2007
Datum publicatie
01-08-2007
Zaaknummer
200703898/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 23 april 2007 heeft verweerder een maatregelenbesluit als bedoeld in artikel 99 juncto artikel 81 van de Wet geluidhinder vastgesteld in verband met de reconstructie van de Algeraweg te Capelle aan den IJssel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200703898/1.

Datum uitspraak: 25 juli 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de vereniging "Huurdersvereniging De Rondelen", gevestigd te

Capelle aan den IJssel,

verzoekster,

en

de raad van de gemeente Capelle aan den IJssel,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 23 april 2007 heeft verweerder een maatregelenbesluit als bedoeld in artikel 99 juncto artikel 81 van de Wet geluidhinder vastgesteld in verband met de reconstructie van de Algeraweg te Capelle aan den IJssel.

Tegen dit besluit heeft verzoekster bezwaar gemaakt.

Bij brief van 31 mei 2007, bij de Raad van State ingekomen op 5 juni 2007, heeft verzoekster de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft de zaak ter zitting behandeld op 19 juli 2007, waar verzoekster, vertegenwoordigd door ing. C. Boonstra, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. B. Huizenaar, ambtenaar van de gemeente, bijgestaan door J.A. de Blaauw, ir. E.L. van de Woude en ing. J.J.A. van Leeuwen, zijn verschenen. Voorts is als partij gehoord het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel, eveneens vertegenwoordigd door mr. B. Huizenaar, ambtenaar van de gemeente, bijgestaan door J.A. de Blaauw, ir. E.L. van de Woude en ing. J.J.A. van Leeuwen.

2.    Overwegingen

2.1.    Ingevolge artikel 99, eerste lid, van de Wet geluidhinder, voor zover hier van belang, wordt tot reconstructie van een weg niet overgegaan dan in overeenstemming met een besluit van burgemeester en wethouders, met overeenkomstige toepassing van artikel 81 genomen naar aanleiding van een door de wegbeheerder aan burgemeester en wethouders gedane mededeling van zijn voornemen en na een met overeenkomstige toepassing van artikel 80 ingesteld onderzoek.

   Ingevolge artikel 81, eerste lid, van de Wet geluidhinder, voor zover hier van belang, nemen burgemeester en wethouders een besluit, bepalende welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de geluidbelasting die de weg na zijn aanleg binnen de zone zal veroorzaken, de waarden die als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt, te boven zou gaan.

2.2.    Bij het bestreden besluit is - samengevat weergegeven -  vastgesteld dat het in verband met de voorgenomen reconstructie van de Algeraweg noodzakelijk is om aan de westzijde van deze weg een geluidscherm aan te brengen en de weg te voorzien van geluidreducerend asfalt.

2.3.    Naar het oordeel van de Voorzitter is het belang van verzoekster, bestaande in onder meer het bevorderen van het welzijn en de woon- en leefomgeving van de huurwoningen aan de Valeriusrondeel en de Reviusrondeel te Capelle aan de IJssel, anders dan verweerder heeft gesteld, gezien de aard en de strekking van het bestreden besluit daarbij rechtstreeks betrokken. De door verweerder genoemde omstandigheden dat het bestreden besluit betrekking heeft op een geluidscherm aan de westzijde van de Algeraweg en de Valeriusrondeel en Reviusrondeel aan de oostzijde van deze weg zijn gelegen kan daar niet aan afdoen.

2.4.    De Voorzitter stelt vast dat het bestreden besluit, in strijd met artikel 99, eerste lid, juncto artikel 81, eerste lid, van de Wet geluidhinder, is genomen door de raad. Het bestreden besluit is onbevoegd genomen.

   Gelet hierop ziet de Voorzitter aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.5.    Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is niet gebleken.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Capelle aan den IJssel van 23 april 2007 tot zes weken na de bekendmaking van de beslissing op het bezwaar, met dien verstande dat indien binnen die termijn wordt verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening, de schorsing doorloopt totdat op het verzoek is beslist;

II.    gelast dat de gemeente Capelle aan den IJssel aan verzoekster het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 285,00 (zegge: tweehonderdvijfentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. W.G. Timmerman, ambtenaar van Staat.

w.g. Brink     w.g. Timmerman

Voorzitter     ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 25 juli 2007

431.