Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BA9234

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
04-07-2007
Datum publicatie
11-07-2007
Zaaknummer
200704426/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

t verzoek om voorlopige voorziening heeft betrekking op het besluit van verweerder van 12 juni 2007, waarbij is verklaard dat het houden van een motorcrossevenement op 30 juni en 1 juli 2007 op het circuit De Herikerberg te Markelo, gemeente Hof van Twente, onder voorwaarden zal worden gedoogd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200704426/1.

Datum uitspraak: 29 juni 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de stichting "Stichting Ruimtelijke Ordening en Milieu", gevestigd te Hengelo (Overijssel),

verzoekster,

en

het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

verweerder.

Openbare zitting gehouden op 29 juni 2007 om 10:30 uur.

Tegenwoordig:

Staatsraad mr. K. Brink, Voorzitter;

Mr. C. Sparreboom, ambtenaar van Staat.

Verschenen:

Verzoekster, vertegenwoordigd door ing. M.H. Middelkamp;

Verweerder, vertegenwoordigd door mr. M.H.M. van der Aa, ambtenaar van de gemeente;

De stichting "Stichting Motorcross Markelo", vertegenwoordigd door mr. G.H. Kromhof.

======================================

1. Procesverloop

Het verzoek om voorlopige voorziening heeft betrekking op het besluit van verweerder van 12 juni 2007, waarbij is verklaard dat het houden van een motorcrossevenement op 30 juni en 1 juli 2007 op het circuit De Herikerberg te Markelo, gemeente Hof van Twente, onder voorwaarden zal worden gedoogd.

Tegen dit besluit heeft verzoekster bij brief van 28 juni 2007 bezwaar gemaakt.

Bij brief 28 juni 2007, bij de Raad van State ingekomen op dezelfde datum, heeft verzoekster de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter wijst het verzoek af.

Daartoe overweegt hij het volgende.

De Voorzitter is met verzoekster en verweerder van oordeel dat het in geding zijnde motorcrossterrein vergunningplichtig is op grond van de Wet milieubeheer.

Blijkens de stukken en het verhandelde ter zitting is op 2 februari 2007 een aanvraag om vergunning krachtens de Wet milieubeheer in behandeling genomen.

Deskundigen hebben onderzoek gedaan naar de geluidbelasting ten gevolge van de crossactiviteiten alsmede de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Volgens het onderzoek naar de luchtkwaliteit wordt aan de eisen van het Besluit luchtkwaliteit 2005 voldaan. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit onderzoek onvoldoende zorgvuldig is uitgevoerd. Volgens het akoestisch onderzoek kan eerst een definitief oordeel worden geveld over de geluidbelasting ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting nadat ter plaatse geluidmetingen hebben plaatsgevonden tijdens crossactiviteiten.

De Voorzitter is er voorshands niet van overtuigd dat de aanwezigheid van de meest nabij de inrichting gelegen woning aan vergunningverlening in de weg zou staan, mede in aanmerking genomen de beperkte duur van de crossactiviteiten.

Ter zitting is namens verweerder verklaard dat één tot twee maanden na het verrichten van bedoelde geluidmetingen het ontwerpbesluit naar aanleiding van de aanvraag zal worden genomen.

Onder voornoemde omstandigheden en in aanmerking genomen dat voor het jaarlijks terugkerende evenement - dat dit jaar zal plaatsvinden op 30 juni en 1 juli 2007 - inmiddels afspraken zijn gemaakt, bestaat onvoldoende aanleiding tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

w.g. Brink    w.g. Sparreboom

Voorzitter      ambtenaar van Staat

195-542.