Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BA8900

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-06-2007
Datum publicatie
11-07-2007
Zaaknummer
200701242/1
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Art 4:84 Awb ziet alleen op beleid

Hetgeen in paragraaf C2/7.5, ten tijde van belang, van de Vreemdelingencirculaire 2000 is opgenomen, betreft louter een herhaling van het bepaalde in artikel 26, eerste lid, van de Vw 2000. Artikel 26, eerste lid, van de Vw 2000 is een ook de minister verbindend voorschrift; artikel 4:84 van de Awb heeft geen betrekking op zodanig voorschrift. Door te beoordelen of de minister in redelijkheid van toepassing van de in laatstgenoemde bepaling neergelegde zogenoemde inherente afwijkingsbevoegdheid heeft kunnen afzien, heeft de rechtbank niet onderkend dat in dit geval van zodanige bevoegdheid geen sprake is.

Wetsverwijzingen
Vreemdelingenwet 2000
Vreemdelingenwet 2000 26
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 4:84
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200701242/1.

Datum uitspraak: 18 juni 2007

RAAD VAN STATE

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

[appellant],

appellant,

tegen de uitspraak in zaak no. AWB 06/25146 van de rechtbank 's Gravenhage, nevenzittingsplaats Assen, van 12 januari 2007 in het geding tussen:

appellant

en

de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

1. Procesverloop

Bij besluit van 18 december 2001 heeft de Staatssecretaris van Justitie (hierna: de staatssecretaris) appellant ambtshalve een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verleend, met ingang van 13 juli 2001.

Bij besluit van 27 april 2006 heeft de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (hierna: de minister) het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 12 januari 2007, verzonden op 22 januari 2007, heeft de rechtbank ’s Gravenhage, nevenzittingsplaats Assen, (hierna: de rechtbank) het daartegen door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief, bij de Raad van State binnengekomen op 19 februari 2007, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 5 maart 2007 heeft de staatssecretaris een reactie ingediend.

Vervolgens is het onderzoek gesloten.

2. Overwegingen

2.1. In de enige grief klaagt appellant dat – samengevat weergegeven en voor zover hier van belang – de rechtbank, door te overwegen dat de minister in redelijkheid heeft kunnen afzien van gebruikmaking van de in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) neergelegde inherente afwijkingsbevoegdheid, de omstandigheid dat appellant in Nederland drie weken tegen zijn wil is vastgehouden en daardoor eerst op een later tijdstip een aanvraag kon indienen ten onrechte niet heeft aangemerkt als een bijzondere omstandigheid, als bedoeld in voormelde bepaling, die voor de minister aanleiding had moeten zijn gebruik te maken van de zogenoemde inherente afwijkingsbevoegdheid.

2.2. Ingevolge artikel 26, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000) wordt de verblijfsvergunning, die van rechtswege rechtmatig verblijf inhoudt, verleend met ingang van de dag waarop de vreemdeling heeft aangetoond dat hij aan alle voorwaarden voldoet, maar niet eerder dan met ingang van de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

2.3. Hetgeen in paragraaf C2/7.5, ten tijde van belang, van de Vreemdelingencirculaire 2000 is opgenomen, betreft louter een herhaling van het bepaalde in artikel 26, eerste lid, van de Vw 2000. Artikel 26, eerste lid, van de Vw 2000 is een ook de minister verbindend voorschrift; artikel 4:84 van de Awb heeft geen betrekking op zodanig voorschrift. Door te beoordelen of de minister in redelijkheid van toepassing van de in laatstgenoemde bepaling neergelegde zogenoemde inherente afwijkingsbevoegdheid heeft kunnen afzien, heeft de rechtbank niet onderkend dat in dit geval van zodanige bevoegdheid geen sprake is.

2.4. Het hoger beroep is reeds hierom kennelijk ongegrond. Hetgeen in de grief is aangevoerd, behoeft geen verdere bespreking. Tussen partijen staat vast dat de aanvraag op 13 juli 2001 is ingediend. Zoals uit het vorenoverwogene blijkt, verzet artikel 26, eerste lid, van de Vw 2000 zich tegen verlening van de verblijfsvergunning met ingang van een eerdere datum dan die waarop de aanvraag is ingediend. Nu appellant in beroep uitsluitend gronden heeft aangevoerd die zien op toepassing van de inherente afwijkingsbevoegdheid en in het onderhavige geval van zodanige bevoegdheid geen sprake is, heeft de rechtbank, zij het op onjuiste gronden, het beroep terecht ongegrond verklaard. De aangevallen uitspraak dient, met verbetering van de gronden waarop deze rust, te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. M.G.J. Parkins-de Vin, Voorzitter, en mr. T.M.A. Claessens en mr. C.J.M. Schuyt, Leden, in tegenwoordigheid van mr. O. van Loon, ambtenaar van Staat.

w.g. Parkins-de Vin

Voorzitter

w.g. Van Loon

ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 juni 2007

284-553.

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,

mr. H.H.C. Visser,

directeur Bestuursrechtspraak