Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BA7581

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
15-06-2007
Datum publicatie
20-06-2007
Zaaknummer
200607702/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

jdens de openbare behandeling ter zitting van 12 juni 2007 van de zaak no. 200607702/1 tussen verzoeker en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: de hoofdzaak), heeft verzoeker verzocht om wraking van mr. P.J.J. van Buuren (hierna: de staatsraad), Voorzitter van de meervoudige kamer, belast met de behandeling van deze zaak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200607702/2.

Datum beslissing: 12 juni 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Proces-verbaal van de mondelinge beslissing met overeenkomstige toepassing van artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht

(hierna: Awb) op een verzoek van:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

om toepassing van artikel 8:15 van de Awb.

1. Procesverloop

Tijdens de openbare behandeling ter zitting van 12 juni 2007 van de zaak no. 200607702/1 tussen verzoeker en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: de hoofdzaak), heeft verzoeker verzocht om wraking van mr. P.J.J. van Buuren (hierna: de staatsraad), Voorzitter van de meervoudige kamer, belast met de behandeling van deze zaak.

De staatsraad heeft niet in de wraking berust.

De Afdeling heeft het wrakingsverzoek ter openbare zitting behandeld op 12 juni 2007, waar verzoeker is gehoord. De staatsraad heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid te worden gehoord.

Bij mondelinge beslissing van 12 juni 2007 heeft de Afdeling het verzoek om toepassing van artikel 8:15 van de Awb afgewezen.

Daartoe heeft zij het volgende overwogen.

Ingevolge artikel 8:15 van de Awb kan op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Ingevolge artikel 39 van de Wet op de Raad van State is dit artikel van overeenkomstige toepassing indien bij de Afdeling hoger beroep wordt ingesteld.

Verzoeker heeft, samengevat weergegeven, aangevoerd dat de staatsraad de schijn van partijdigheid op zich heeft geladen door, hoewel daartoe volgens de staatsraad wel de mogelijkheid bestond, niet te voldoen aan zijn verzoek om de uitnodiging voor de zitting te corrigeren in die zin dat deze niet aan hem als privépersoon is gericht maar aan zijn gemachtigde het Ecologisch Kenniscentrum B.V.. Verzoeker meent dat die beslissing van de staatsraad  ertoe strekt de wederpartij te bevoordelen omdat deze bij gegrondverklaring van het hoger beroep, gezien de adressering van de uitnodiging voor de zitting, niet in de proceskosten voor door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand kan worden veroordeeld. Daarbij heeft verzoeker er nog op gewezen dat in eerdere procedures die hij bij de Afdeling heeft gevoerd, de uitnodiging voor de zitting wel aan zijn gemachtigde was gericht.

De Afdeling heeft overwogen dat de beslissing van de staatsraad omtrent de uitnodiging voor de zitting een procesbeslissing is, die als zodanig in een wrakingsprocedure niet ter beoordeling kan staan. Het instituut van wraking is immers niet bedoeld om als rechtsmiddel tegen dergelijke beslissingen te worden aangewend.

Voor de juistheid van de stelling van verzoeker dat de beslissing bedoeld is hem in een ongunstiger positie dan wel de wederpartij in een gunstiger positie te brengen, bestaat geen aanknopingspunt. Niet is gebleken dat met de beslissing op enigerlei wijze is vooruitgelopen op de beslissing omtrent de proceskosten in de hoofdzaak. Ook anderszins geeft het verzoek geen enkel aanknopingspunt dat de vrees kan rechtvaardigen dat de staatsraad niet in onpartijdigheid zijn oordeel zal vormen.

Omdat hetgeen verzoeker heeft aangevoerd geen grond voor wraking oplevert, is het wrakingsverzoek afgewezen.

Aldus uitgesproken in het openbaar door mr. M.G.J. Parkins-de Vin, Voorzitter, en mr. W. van den Brink en mr. D. Roemers, Leden, in tegenwoordigheid van mr. A.C. Rop, ambtenaar van Staat.

w.g. Parkins-de Vin             w.g. Rop

Voorzitter            ambtenaar van Staat

417.