Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BA7077

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
13-06-2007
Datum publicatie
13-06-2007
Zaaknummer
200605567/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 19 mei 2006 heeft verweerder aan Noorderland Onroerend Goed B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het lozen van bedrijfsafvalwater via een persleiding naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Gaarkeuken en voor het lozen van depotwater, huishoudelijk afvalwater, hemelwater en drainwater op het oppervlaktewater vanuit haar inrichting op het perceel Hoendiep 7a te Oldekerk, gemeente Grootegast.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200605567/1.

Datum uitspraak: 13 juni 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te [woonplaats],

en

het dagelijks bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 19 mei 2006 heeft verweerder aan Noorderland Onroerend Goed B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het lozen van bedrijfsafvalwater via een persleiding naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Gaarkeuken en voor het lozen van depotwater, huishoudelijk afvalwater, hemelwater en drainwater op het oppervlaktewater vanuit haar inrichting op het perceel Hoendiep 7a te Oldekerk, gemeente Grootegast.

Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 27 juli 2006, bij de Raad van State ingekomen op dezelfde datum, beroep ingesteld.

Bij brief van 5 oktober 2006 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft een deskundigenbericht uitgebracht, gedateerd 17 januari 2007. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 mei 2007, waar appellant, vertegenwoordigd door mr. W.G.C. Wijsman, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. J.J. Feunekes en E. Huizinga, ambtenaren van het waterschap, zijn verschenen.

Voorts zijn als partij gehoord vergunninghoudster, vertegenwoordigd door mr. ing. M.A.W. Koning en drs. A.J. de Boer, en het college van gedeputeerde staten van Groningen, vertegenwoordigd door M.J. Hopma, M. van Kampen en H.L. van der Leij, ambtenaren van de provincie.

2.    Overwegingen

2.1.    Appellant vreest voor ontoelaatbare verontreiniging van het oppervlaktewater.

2.1.1.    Verweerder heeft in het bestreden besluit en ter zitting uiteengezet welke lozingsvoorschriften en maatregelen in de vergunning zijn opgenomen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen. Volgens verweerder zijn deze voorschriften en maatregelen toereikend. Hij stelt dat alle geldende wettelijke bepalingen en richtlijnen in acht zijn genomen en dat er een adequate belangenafweging heeft plaatsgevonden.

2.1.2.    De Afdeling overweegt dat appellant noch in het beroepschrift, noch ter zitting nader heeft onderbouwd waarom de aan de vergunning verbonden voorschriften en maatregelen ontoereikend zouden zijn. Op grond van hetgeen appellant heeft aangevoerd, is niet aannemelijk geworden dat in het bestreden besluit onvoldoende maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van het oppervlaktewater zijn opgenomen. De Afdeling ziet dan ook geen grond voor het oordeel dat voor een ontoelaatbare verontreiniging van het oppervlaktewater moet worden gevreesd.

2.2.    Het beroep is ongegrond.

2.3.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.H. van Kreveld, Voorzitter, en mr. J.G.C. Wiebenga en drs. H. Borstlap, Leden, in tegenwoordigheid van mr. J. Fransen, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Kreveld                 w.g. Fransen

Voorzitter                       ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 13 juni 2007

407-483.