Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BA7052

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
07-06-2007
Datum publicatie
13-06-2007
Zaaknummer
200702990/1 en 200702990/2
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 2 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiedam (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het veranderen van het pand op het perceel [locatie] te Schiedam (hierna: het perceel).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200702990/1 en 200702990/2.

Datum uitspraak: 7 juni 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) en, met toepassing van artikel 8:86 van die wet, op het hoger beroep van:

[appellante], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak in zaak nos. VWW44 07/472 en WW44 07/649 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van 22 maart 2007 in het geding tussen:

appellante

en

het college van burgemeester en wethouders van Schiedam.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 2 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiedam (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het veranderen van het pand op het perceel [locatie] te Schiedam (hierna: het perceel).

Bij besluit van 25 januari 2007 heeft het college het door appellante daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 22 maart 2007, verzonden op dezelfde dag, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam (hierna: de voorzieningenrechter) het door appellante daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellante bij brief van 26 april 2007, bij de Raad van State ingekomen op 27 april 2007, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 26 april 2007, bij de Raad van State ingekomen op 27 april 2007, heeft appellant de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bij brief van 25 mei 2007 zijn nadere stukken ontvangen van appellante. Deze zijn aan de andere partijen toegezonden.

De Voorzitter heeft de zaak ter zitting behandeld op 31 mei 2007, waar appellante, in persoon en vergezeld van G.J. van Grootveld, en het college, vertegenwoordigd door mr. A. Wessels, ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is als belanghebbende gehoord [vergunninghouder], in persoon.

2.    Overwegingen

2.1.    In dit geval kan nader onderzoek redelijkerwijs niet bijdragen aan de beoordeling van de zaak en bestaat ook overigens geen beletsel om met toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

2.2.    Het perceel is ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Binnenstad 2003" bestemd voor "Woondoeleinden". Niet in geschil is dat het bouwplan met die bestemming in overeenstemming is. Het oordeel van de rechtbank dat geen van de overige in artikel 44, eerste lid, van de Woningwet limitatief opgesomde weigeringsgronden zich voordoet is evenmin betwist.

   Gelet hierop heeft het college de gevraagde bouwvergunning terecht verleend. De gestelde aantasting van privacy van appellante, kan hieraan niet afdoen. De Voorzitter sluit zich dienaangaande aan bij hetgeen de voorzieningenrechter heeft overwogen. Het betoog van appellante omtrent de gevolgen van de bestreden vergunning voor haar eigen bouwplannen en de gang van zaken bij de beoordeling van die plannen, alsmede haar betoog dat [vergunninghouder] op het perceel sloop- en bouwwerkzaamheden heeft verricht zonder vergunning, treden buiten de beoordeling van de in dit geding voorliggende bouwvergunning.

2.3.    Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.4.    Gelet hierop bestaat geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening.

2.5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat evenmin aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I.    bevestigt de aangevallen uitspraak;

II.    wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. M. Vlasblom, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J. Willems, ambtenaar van Staat.

w.g. Vlasblom                      w.g. Willems

Voorzitter                         ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 7 juni 2007

412